Nemzetközi konferencia a reformáció jubileumi évében

Seventh Annual RefoRC Conference visualA reformáció jubielumi emlékévének tudományos rendezvényei sorozatában 2017. május 10‒12-én Wittenbergben More than Luther: The Reformation and the Rise of Pluralism in Europe címmel került sor a REFORC nemzetközi konferenciájára, amely a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából, egyúttal új dimenziók felé nyitva jelezte a reformációra és Lutherre vonatkozó tudás újraértékelésének aktualitását.

A konferenciát a LEUCOREA-központ fogadta be, ahol a plenáris előadások és szekcióülések keretében megtartott 160 előadás sora megmutatta, hogy korunk reformációkutatására erőteljes átalakulás és módszertani-szemléleti megújulás jellemző. Az egyháztörténeti elbeszélés mellett egyre jelentősebb teret kapnak a társadalomtörténeti és kultúratudományi megközelítések. A konfesszionalizáció jelenségét (mint a mindenkori reformációtörténet egyik központi témáját) forráscsoportok kutatásával, történeti-kulturális kontextusokban, újabb megközelítésekben vizsgálják, így a jelenség pluralitása, azaz többidejűsége és multidimenzionalitása kerül előtérbe. Egyre nagyobb jelentőséggel bír továbbá az a tény, hogy a reformáció időbeli határai mind a késő-középkor (proto-reformáció), mind a felvilágosodás irányába (poszt-reformáció, hosszú reformáció) elmozdulást jeleznek, illetve a hagyományos megközelítésben kijelölt centrum(ok) és perifériák is folyamatosan átértékelődnek. A magyarországi kutatások szempontjából szerencsés fejlemény, hogy az északi reformáció, illetve a kelet-európai „periféria” ígéretes fókuszt kap az következő periódusban.

A konferencián az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Tóth Zsombor tudományos főmunkatárs, a REFO500 projekt koordinátora Calvin a Hero of the Long Reformation in 18th Century Hungary? The “Johannis Calvini vita...” and its Hungarian translation (1758) című angol nyelvű előadásában a Theodor de Bèze által írt latin és francia nyelvű Kálvin-életrajz 1758-as ismeretlen magyar fordítását mutatta be és értelmezte a hosszú reformáció kontextusában; Zászkaliczky Márton pedig „Zwei Reiche” or “the Guardian of the Two Tables”? Different Conceptions and Roles of the Worldly Magistrate in 16th Century Hungarian Protestantism címmel tartott előadást.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata