Nem természetes narratológia – a Helikon új számának bemutatója

Helikon2018 2A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 

Nem természetes narratológia 
című számának bemutatójára 

2018. október 10-én 18:00 órától kerül sor 
Kelet Kávézó és Galériában
(1114 Budapest, Bartók Béla út 29.). 

Tóth Csilla (szerkesztő)
beszélgetőtársai Kálmán C. György és Bene Adrián,
a beszélgetést Földes Györgyi vezeti
.

A nem természetes narratológia különleges helyet foglal el a posztklasszikus narratológiák között. Az irányzat olyan új, átfogó elbeszéléselmélet megteremtésére törekszik, ami magába foglalja a nem természetes narratívákat is, melyek áthágják a hagyományos realizmus paramétereit, szokatlan narratív eljárásaikkal megkérdőjelezik a klasszikus narratológia fogalmait, előtérbe állítják saját fikcionalitásukat, és olyan történetvilágokkal szembesítik az olvasót, melyek fizikai, logikai vagy emberi szempontból lehetetlen elemeket tartalmaznak. Kérdésfelvetései, törekvései magába foglalják a nem természetes elbeszélés meghatározását, az idevágó korpusz összegyűjtését, a nem természetes elbeszéléstechnikai eljárások vizsgálatát és a nem természetes elbeszélések értelmezésére szolgáló olvasási stratégiákat.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata