Ebben az évben már harmadik alkalommal kerül sor Az értelmezés hatalma című módszertani konferenciára, amelynek témája ezúttal:

A kora újkori kéziratos nyilvánosság működésének módszertani kihívásai és tanulságai

Időpont és helyszín:

2017. március 29. 9:00 óra

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.,
az Eötvös Könyvtár nagyterme

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézettének Reneszánsz Osztálya által szervezett tanácskozás a kora újkori magyarországi kéziratosságról, a kéziratok és nyomtatványok kapcsolatáról szólva az írásbeliség, olvasáskultúra és irodalmi szövegprodukció azon történeti sajátosságához nyúl vissza, amely egyszersmind mediális és médiatörténeti jelenség: a kéziratosság találkozása a nyomtatott írásbeliséggel.

A konferencia részletes programja letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

VerseghyVerseghy Ferenc születésének 260. és halálának 195. évfordulója alkalmából a Szolnokon létrejött Verseghy Emlékbizottság és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya
2017.
április 34-én


In memoriam Verseghy Ferenc 

 

címmel tudományos konferenciát rendez Szolnokon

A tanácskozás részletes programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

 

A szervezők a részvételi szándék jelzését 
az alábbi linken elérhető regisztrácós lapon várják 2017. március 27-ig:

https://goo.gl/forms/N2SbRMZvm0W2EBtq1

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Szegedy Maszak Mihaly1Az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet és az MTA I. Osztálya

Narratíva, kánon, fordítás:
Újraolvasó konferencia
Szegedy-Maszák Mihály emlékére
 

címmel 2017. március 16–17-én tudományos ülést rendezett, amelyen intézetünk igazgatója és több munkatársa (Hajdu Péter, Bezeczky Gábor, Kálmán C. György) is előadást tartott. 

A meghívó és a részletes program letölthető.

Az eseményről készült tudósítások:
I. nap: „Mindnyájan más könyvekhez képest olvasunk”
II. nap: Egy mű magyarázata mindig szükségképpen lezáratlan…”

A reformációs emlékév szelleméhez méltóan Debrecenben kerül sor a III. Neolatin Konferenciára
2017. december 7–9. között
A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma címmel.

Jelentkezni rövid (10001500 n terjedelmű) szinopszis elküldésével lehet. A szervezők a szinopszisokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várják.

Jelentkezési határidő: 2017. június 11.

A konferenciával kapcsolatos további részletek és információk
a letölthető konferenciafelhívásban olvashatók.

narratologiakAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Irodalomelméleti Osztálya 2017. január 24–25-én rendezte meg második narratológiai konferenciáját. 

A 2016-ban tartott első konferencián az irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés általános kérdései kerültek a középpontba. A második konferencia a klasszikus narratológia–posztklasszikus avagy posztstrukturális narratológia mibenlétét, viszonyát és sajátos problémáit vizsgálta. 

Az előadók között szerepelt Marija Ribakova orosz írónő, az amerikai San Diego Egyetem Klasszika-Filológia Tanszékének docense, a CEU Institute for Advanced Study művészeti ösztöndíjasa, Bohumil Fořt cseh irodalomtörténész, a brnói Masaryk Egyetem docense, valamint Benyovszky Krisztián irodalomtörténész, a nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője.

A konferencia részletes programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

ujvideki egyetemEbben az évben december 9–10-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia közös konferenciájára, ezúttal

Fiktív és valós topográfiák

címmel, amelyet az Újvidéki Egyetem és az Irodalom-tudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztálya több évtizedes konferenciasorozatának újabb állomásaként rendeztek meg a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Újvidéki Tagozatának székházában.

A konferenciát támogatta a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Újvidéki Tagozata, a Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia.

 

***

 

A TANÁCSKOZÁS PROGRAMJA

 

December 9. (péntek) 10:00
 

Megnyitó: FARAGÓ Kornélia és SZÉNÁSI Zoltán
Megemlékezés BÁNYAI Jánosról és GEROLD Lászlóról

Elnök: HARKAI VASS Éva
SZÉCHENYI Ágnes: Tértörténések Schöpflin Aladár szépirodalmi munkáiban
ANGYALOSI Gergely: Pilinszky alternatív terei
SZÉNÁSI Zoltán: A vers terei (Textológiai megközelítésben)
VIRÁGH András: A vonal alatti tér (A tárcarovat a századfordulón)
Ebédszünet

December 9. (péntek) 15:00

Elnök: ANGYALOSI Gergely
FÖLDES Györgyi: Transznacionális női terek
FARAGÓ Kornélia: A topografikus identitás – Márai Sándor térvilágai
DECZKI Sarolta: Csernobil
Kávészünet

Elnök: FÖLDES Györgyi
LADÁNYI István: Enumerációs térlétesítés/térreprezentáció Oravecz Imre Távozó fa és Danijel Dragojević Negdje című verseskötetében
NAGY Csilla: Tér, táj, énkoncepció a kortárs magyar költészetben (Petri, Kukorelly, Térey)
KELEMEN Emese: A fiktív valóság topográfiai aspektusai Térey János verses regényeiben

 

December 10. (szombat) 10:00
 

Elnök: SZÉNÁSI Zoltán
HARKAI VASS Éva: Fiktív és valóságos terek mintázatai. Vidék, Balkán- és hazafogalmak megjelenítése a kortárs vajdasági magyar irodalomban
REICHERT Gábor: A magyar–jugoszláv határsáv propagandisztikus ábrázolása Devecseri Gábor Önkéntes határőrében
GAZSÓ Hargita: Önmagunk térbehelyezése. Munk Artúr Köszönöm addig is... című önéletrajzi kötetének hiányairól
PATÓCS László: Ambivalens terek – érzelemjelentések a kortárs vajdasági magyar prózában
TERNOVÁCZ Dániel: Valóságkép és történelmi reprezentáció Végel László Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja című regényében

Zárszó: ANGYALOSI Gergely és FARAGÓ Kornélia

 

Babits cimlapA Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2016. november 24–25-én Babits Mihály lírai életműve címmel a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett tudományos konferenciát Babits Mihály költészetének értelmezési lehetőségeiről, ahol intézetünk több munkatársa is részt vett. 

Előadást tartottak: Angyalosi Gergely, Bartal Mária, Boka László, Buda Attila, Dávidházi Péter, Déri Balázs, Dobos István, Fráter Zoltán, Gintli Tibor, Kányádi András, Kelevéz Ágnes, Lengyel Imre Zsolt, Schein Gábor, Sebők Melinda, Sipos Lajos, Szénási Zoltán, Tverdota György, Visy Beatrix.

 
A konferencia részletes programja letölthető.

 

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata