Szilágyi Emőke Rita

Alapadatok

Szilágyi Emőke Rita
...
Reneszánsz Osztály
posztdoktori ösztöndíjas, az intézet tudományos titkára
postdoctoral fellowship, scientific secretary
(36 1) 279 2775

Életrajz

 • 2009–2012 ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola a Magyar és európai reneszánsz oktatási programjának ösztöndíjas hallgatója
 • 2004–2011 ELTE PPK középiskolai tanárképzés, magyar-latin szakos tanári képzés
 • 2003–2009 ELTE BTK magyar nyelv és irodalom – latin nyelv és irodalom szakpár; Kora újkori magyar irodalom program
 • PhD (2013)
 • reciti Kiadó, könyvkiadásért felelős szerkesztő

Kutatások

 • 15–16. századi magyarországi latin irodalom
 • Oláh Miklós levelezéseinek kritikai kiadása
 • Vitéz János és mecenatúrája
 • Johannes Tröster Dialogus de remedio amoris c. művének kritikai kiadása
 • BM300 szervezőbizottsági tag

Publikációk

 1. Zur Überlieferungsgeschichte von Nicolaus Olahus’ Hungaria = Wiener Archivforschungen: Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas, hrsg. von Zsuzsanna Peres, Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Márta Vajnági, Wien, Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, 2014 (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 10), 69–75.
 2. Teucri sive Turci: Egy ideologikus elnevezés története a XV. századi latinnyelvű irodalomban = Identitás és kultúra a török hódoltság korában, szerk. Ács Pál, Székely Júlia, Bp., Balassi Kiadó, 2012, 283–298.
 3. Vitéz János és Enea Silvio Piccolomini levelezése az 1450-es években = Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, szerk. Békés Enikő, Tegyey Imre, Debrecen, Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszéke, 2012, 95–205.
 4. Antikvitás egy korai humanista műben: Johannes Tröster: Dialogus de remedio amoris, Ókor: Folyóirat az antik kultúráról, 11/2(2012), 37–43.
 5. Johannes de Kupferberg, az Academia Istropolitana tanára, MKSz 128 (2012), 375–380.
 6. Ajánlás bécsi módra: Enea Silvio Piccolomini ajánlólevele Johannes Trösterről Vitéz Jánosnak 1454 nyarán = Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. Csörsz Rumen István, Bp., rec.iti Kiadó, 2010, 125–132.
 7. Oláh Miklós epitaphiuma Brodarics István halálára. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 11: pp. 7-16. (2015)
 8. Oláh Miklós mint szerkesztő: Szerkesztési eljárások és cenzúra-típusok az Epistolae familiaresban. In: Jankovics József, Jankovits László, Szilágyi Emőke Rita, Zászkaliczky Márton (szerk.) Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Budapest: Reciti Kiadó, 2015. pp. 81-86.
 9. Johannes Roth und Augustinus Moravus Olomucensis. In: Ekler Péter, Kiss Farkas Gábor (szerk.) Augustinus Moravus Olomucensis: Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513). 13th November 2013, National Széchényi Library, Budapest. 216 p., Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015. pp. 61-68.
 10. Nicolaus Olahus: Oláh Miklós, Nicolae Valahul, Mikuláš Oláh. In: David Thomas, John Azumah, Douglas Pratt, Andrew Newman, Stanisław Grodź, John Chesworth (szerk.) Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 7. Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500-1600). Leiden: Brill Academic Publishers, 2015. pp. 201-206.

Egyéb

 • Klebelsberg Kunó ösztöndíj, Bécs, 2014. április–május
 • Collegium Hungaricum ösztöndíj, Bécs, 2013. július–augusztus
 • Monumenta Germaniae Historica, Stipendium für Nachwuchswissenschaftler(inne)n, München, 2013. február–április
 • Collegium Hungaricum ösztöndíj, Bécs, 2011. augusztus–szeptember
 • Klebelsberg Kunó ösztöndíj, München, 2010. április
 • Collegium Hungaricum ösztöndíj, Bécs, 2010. február-március

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata