Tóth Zsombor

Tóth Zsombor

Tóth Zsombor
...
Reneszánsz Osztály
tudományos főmunkatárs, kapcsolattartó az MTA BTK és a REFO 500 között
senior research fellow, contact between HAS RCH and REFO 500
(36 1) 279 2775

(irodalomtörténet)

1998-2001: PhD hallgató, KLTE, Debrecen, Magyarország (dr. PhD., 2004, summa cum laude)

1997-1998: irodalomtudományi Magiszter, Bölcsészkar, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (M.A. lit., 1998 )

1993-1997: magyar-angol szakos hallgató, Bölcsészkar, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (B.A., 1997)

(antropológia)

2003-2009: doktorandusz, levelezői tagozaton, BBTE, BTK, Magyar Néprajztudomány és Antropológia Tanszék (dr. PhD., 2011, summa cum laude)

(történelem)

2006-2007: magiszter hallgató, CEU, Történelem Intézet (M.A. hist. 2007)

dr. PhD (Antropológia)

Dr. Habil (Irodalomtudomány)

 • RECITI
 • a kora újkor történeti antropológiája
 • mikrotörténet, historiográfia, irodalomtörténet
 • politikai eszmetörténet
 • az angol és magyar puritanizmus komparatív vizsgálata
 • élettörténet és írásantropológia
 • Reformáció és migrációs kultúra: a magyar református emigráció ötszáz éve – Reformation and the Hungarian Culture of Migration: Five Centuries of Survival of Reformed Hungarians all over the World 2012–2017;( http://www.refo500.nl/rc/pages/386/reformation-and-the.html) – projekt-koordinátor
 • Bethlen Miklós (1642–1716): a koronatanú / Miklós Bethlen (1642–1716): A Man for All Seasons, 2014–2016 – projekt-koordinátor
 1. A történelmem terhe. Antropológiai szempontok a kora újkori magyar írásbeliség textusainak értelmezéséhez, (Tanulmányok), Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2006.[2150974]
 2. A koronatanú: Bethlen Miklós. Az „Élete leírása magától” és a XVII. századi puritanizmus, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007. [2150967]
 3. From the Craddle to the Grave: Representations of Confessional Identity in Mihály Cserei’s Writings (1667–1647), (A Case Study in Historical Anthropology) Colloquia, 2008, Vol. XV, 44–71. [2151013]
 4. Serini 1664 – Made in England = Militia et Litterae, Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, eds. Gábor Tüskés, Franz Külhmann, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2009, 82–97.[2151009]
 5. Mohács 1526 : Occurence, Regional Discourse and the Building of “National Past”in Comparative History. A Case Study = Orientation in Occurence, ed. István Berszán, Komp-Press, Kolozsvár, 2009, 52–68.[2151014]
 6. The Homiletics of political Discourse–Martirology as a(Re)Invented Tradition in the Paradigm of Early Modern Hungarian Calvinism = Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe ed. Balázs Trencsényi and Márton Zászkaliczky, Leiden–Boston: Brill, 2010, 545–568.[2151011]
 7. Kálvinizmus és politikai (ön)reprezentáció a koraújkorban − megjegyzések a magyar patriotizmus eszmetörténetéhez (előtanulmány), Studia Litteraria, 2012/3–4, 6‒36.[2456088]
 8. A Man for All Seasons: Exile, Suffering and Martyrdom in the Autobiography of Miklós Bethlen, Hungarian Studies, 2012, 26:(2), 273-283. [2180520]
 9. De Nostalgia: A kora újkori kényszermigráció politikai diskurzusa = „Politica philosophiai okoskodás”: Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc, Debrecen, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2013, 117–136. (http://real.mtak.hu/14987/) [2732513]
 10. Ad Martyras… Persecution, Exile and Martyrdom: Early Modern Martyrological Discourses as Invented Traditions = A QUI APPARTIENT LA TRADITION? /WHO OWNS THE TRADITION?, ed. Vilmos Keszeg, Erdélyi Múzeum Egyesület, Cluj Napoca, 2014, 22–41. (http://real.mtak.hu/14988/)[2732511]

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata