Z. Varga Zoltán

Z. Varga Zoltán

Z. Varga Zoltán
...
Irodalomelméleti Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2777
 • 1996-1997 - DEA tanulmányok, Párizs, Université Paris VIII Francia Irodalom Tanszék, „Texte, Imaginaire, Société” program (A diplomadolgozat minősítése és az oklevél száma: jeles, PARVIII 374828)
 • 1990-1996 - Magyar szakos középiskolai tanár, Janus Pannonius Tudományegyetem (PTE), Pécs
 • 1997-2004 - Doktori tanulmányok, PTE „A modernitás alakulástörténete” irodalomtudományi doktori program (IRD) (A disszertáció címe: Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó - műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján). A diploma minősítése és száma: summa cum laude, 46/2004/Ph.D.
 • 2009- tudományos főmunkatárs, MTA BTK ITI Irodalomelméleti Osztály
 • 2009- részmunkaidős egyetemi adjunktus, PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
 • 2004-2009 egyetemi adjunktus, PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
 • 1996-2004 tanársegéd, PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
 • 2012- titkár, International Comparative Literature Association (ICLA) magyar nemzeti bizottság
 • 2013- szerkesztő (managing editor), Neohelicon Acta Comparationis Litterarum Universarum, nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi folyóirat
 • 2008- L’Harmattan Kiadó „Szöveg és emlékezet” sorozatszerkesztő
 1. Önéletrajzi töredék, talált szöveg. Balassi Kiadó, Budapest, 2014. 204 o. (ISBN 978-963-506-922-4)
 2. Z. Varga Zoltán, Hites Sándor (szerk.). Komparatisztikai kutatások az ezredfordulón. Helikon Irodalomtudományi Szemle, LIX. évf. (2014/4) (503-618). Budapest: Argumentum Kiadó, 2014. 115 p. (ISBN:0017-999X)
 3. Varga Zoltán, Mekis D János (szerk.). A szerző poétikája. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2010/4 (535-649). Budapest: Argumentum Kiadó, 2010. 116 p. (ISBN:0017-999X)
 4. Mekis D János Z. Varga Zoltán (szerk.). Autobiográfia-kutatás. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2002/3. XLVIII. évf. 3. sz., 245-367 (ISBN:0017-999X)
 5. Mekis D. János – Z. Varga Zoltán (szerk.). Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok referenciális kontextusai. L'Harmattan, Budapest, 2008, 380 p. (ISBN 9789632361178)
 6. Philippe Lejeune: Önéletírás, élettörténet, napló - Válogatott tanulmányok című kötet anyagának válogatása, szerkesztése, előszóval ellátása, L'Harmattan, Budapest, 2003, 261 p.
 7. Rewriting History, Reshaping Memory: The Representation of Historical Events in Sándor Márai’s Wartime Diaries and in his Memoir of Hungary. EUROPEAN JOURNAL OF LIFE WRITING 1:(1) pp. 22-40. (2012)
 8. Mots grossiers : agression verbale et traductibilité dans Notes d’idées librement surgies d’Attila József. PSYCHOLOGIE CLINIQUE 2: pp. 50-60. (2011)
 9. Önéletírás-olvasás, Jelenkor, 2000/1, 87-93
 10. Az önéletírás-kutatások néhány aktuális elméleti kérdése, Helikon, 2002/3, 247-257

Ösztöndíj:

 • 2014-: Bólyai János kutatói ösztöndíj
 • 2010: Magyar Állami Eötvös ösztöndíj (3 hónap), Franciaország, Párizs, Sorbonne Nouvelle Paris III, Centre d'Études et de Recherches Comparatistes (CERC)
 • 2006: Magyar Állami Eötvös ösztöndíj (3 hónap), Franciaország, Párizs, ENS-CNRS, „Genèse et autobiographie” kutatócsoport
 • 2000-2003: Francia Kormány ösztöndíj (14 hónap), Franciaország, Párizs, EHESS „Fonctions Imaginaires et Sociales des Arts et des Littératures” program
 • 2000: Magyar Állami Eötvös ösztöndíj (4 hónap), Franciaország, Párizs, EHESS, „Fonctions Imaginaires et Sociales des Arts et des Littératures” program
 • 1996-1997: Francia Kormány ösztöndíj (12 hónap), Franciaország, Párizs, Université Paris VIII, Francia irodalom Tanszék, „Texte, Société, Imaginaire” DEA program

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata