Angyalosi Gergely

Alapadatok

Angyalosi Gergely
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2760/61

Életrajz

 • magyar-francia szakos középiskolai tanár (1977)
 • az irodalomtudomány kandidátusa (1994)
 • Debreceni Egyetem, Filozófia Intézet. Beosztás: habilitált (1997) egyetemi tanár, tanszékvezető, Esztétika és Etika Tanszék
 • 2013: Toldy-díj
 • 2009: Széchenyi-díj
 • 2007: A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
 • 2006: Komlós Aladár-díj
 • 2005: A Szépírók Társaságának díja
 • 2004: Pro Renovanda Cultura Hungariae Nemes Nagy Ágnes-díj
 • 2001: Pro Literatura-díj
 • 2000: Déry-jutalom
 • 1999: Kosztolányi-díj
 • 1998-2001: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 1998: Alföld-díj
 • 1997: József Attila-díj
 • 1989: MTA Nívódíj

Kutatások

 • A magyar kritikai és irodalomtudományos gondolkodás a XX. században
 • 20. századi kritikatörténet; ezen belül a fő kutatási profilok
  • a Nyugat első nemzedékének kritikai tevékenysége
  • folyóirat-történet
  • stílustörténeti fejezetek, elemzések
  • író- és műportrék
  • kortárs francia filozófia és esztétika fő irányai

Publikációk

 1. A lélek lehetőségei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1986, 123 p.
 2. A költő hét bordája, Debrecen, Latin Betűk, 1996, 409 p.
 3. Roland Barthes, a semleges próféta, Bp., Osiris Kiadó, 1996, 311 p.
 4. Kritikus határmezsgyén, Debrecen, Csokonai Kiadó, 1999, 196 p.
 5. Romtalanítás, Bp., Kijárat Kiadó, 2004, 314 p.
 6. Identité culturelle et universalisme philosophique: l'aporie des "idiomes nationaux" en philosophie, = Pluralité des langues et mythe du métissage. Parcours européen, sous la direction de Judit Karafiáth et Marie-Claire Ropars, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2004, 153-163.
 7. L'aporie des "idiomes nationaux" en philosophie. Derrida et Lukács, = Literary Criticism and Cultural Criticism, (szerk.). Ezz Eldin Ismail, Cairo, 2006, 287-295.
 8. Ignotus-tanulmányok.: Közelítések az "impresszionista" kritika problémájához, Bp. Universitas Kiadó, 2007, 196 p.
 9. A minta fordul egyet.: Esszék, tanulmányok, kritikák, Bp., Kijárat kiadó, 276 p.
 10. „Imprégnation et évitement”: la présence paradoxale de Heidegger en Hongrie dans les années 1950 et 1960, =  Traces de l’être, Heidegger en France et en Hongrie, G. Jean et A. Takács (éds. ), Paris, L’Harmattan, 2014, 119-129.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata