Balogh Magdolna

Alapadatok

Balogh Magdolna
...
Közép- és kelet-európai Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2763

Életrajz

Dombóvár, 1959.
 • magyar-orosz szakos középiskolai tanár, általános és összehasonlító irodalomtudomány speciális képzés (1982.) József Attila Tudományegyetem, Szeged
 • az irodalomtudomány kandidátusa, 1995
 • középiskolai tanár, Pécs 1982-1984.
 • tudományos továbbképző ösztöndíjas 1984-1987. MTA Irodalomtudományi Intézet
 • tudományos főmunkatárs, 2000-

Kutatások

 • 20. századi lengyel, orosz és magyar irodalom (századforduló, harmincas, ötvenes évek)
 • összehasonlító irodalomtudomány
 • a szocreál irodalma Közép- és Kelet-Európában
 • a sztálinizmus kritikája Közép-Európában 1990 előtt és után
 • a lengyel irodalom recepciója 1990-től napjainkig

Publikációk

 1. Kiúttalan utakon. A katasztrofizmus irodalma Közép-és Kelet-Európában. Balassi Kiadó, Budapest, 1993.
 2. Sinkó Ervin kommunistasága: a messianizmustól a titóizmusig. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT LVIII:(2) pp. 145-164. (2013)
 3. A rabul ejtett értelmek. NAGYVILÁG LVIII:(8) pp. 838-851. (2013)
 4. Arnold Hauser (1892–1978), zabudnuty kultúrny historik: Úvod do možného úvodu. In: Ivan Gerát, Adam Bžoch, Dagmar Podmaková, et al (szerk.) Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Bratislava: Slovenská Akadémia Vied, 2013. pp. 58-73.
 5. „Lobogónk, Petőfi?”: Megjegyzések a magyar szocreál eszmetörténeti kontextusához. LITERATURA 36:(1) pp. 39-51. (2010)
 6. Joseph Conrad és az oroszok viszonya a Nyugati szemmel tükrében. In: Berkes T (szerk.) Borostyánút: Tanulmányok Bojtár Endre 70. születésnapjára. 150 p. Budapest: rec.iti, 2010. pp. 104-120.
 7. Literární kánony ze středoevrópskeho úhlu pohledu. In: Pospišíl I, Saur J (szerk.) Stredoevrópsky areál ve vnítrich souvislostech (česko-slovensko-madarské reflexe). Brno: Masarykova Univerzita, 2010. pp. 69-76.
 8. Poznámky k ideovohistorickému kontextu pojmu "l'udovost'" v stredoeurópskom socialistickom realizme. WORLD LITERATURE STUDIES (2) pp. 42-57. (2009)
 9. Oroszország képe Mickiewicz "Ősök"-jében. HOLMI 18:(5) pp. 701-712. (2006)
 10. Otcü i gyetyi v szovremennoj polszkoj i vengerszkoj proze. (Oszobennosztyi v szmenye epoh v zerkale krityiki) In: Bogdanov J U V, Guszev J U P, Iljina G J A, Horev V A (szerk.) Lityeraturnije itogi XX veka: Centralnaja i Jugo-vosztocsnaja Jevropa. Moszkva: Moszkva, Izdatel'sztvo "Indrik", 2003. pp. 312-320.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata