Békés Enikő

Alapadatok

Békés Enikő
...
Reneszánsz Osztály
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2775

Életrajz

 • ELTE, Latin nyelv és irodalom szak (1998)
 • ELTE, Művészettörténet szak (2000)
 • Central European University, MA Medieval Studies (2003)
 • Szegedi Egyetem, PhD képzés, Neolatin Irodalom Program (PhD fokozat megszerzése: 2012)
 • SOTE, óraadó latin tanár (1996-2000)
 • Szépművészeti Múzeum, külsős tárlatvezető (1996-2001)
 • PPKE, óraadó művészettörténet előadó
 • MTA Textológiai Bizottsága titkár
 • International Association for Neo-Latin Studies, treasurer
 • Kiss József-díj – kuratóriumi tag

 • Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum - sorozatszerkesztő
 • reciti - felelős szerkesztő

Publikációk

 1. Janus Pannonius. Válogatott Bibliográfia, Budapest, Balassi, 2002. (Második, javított, bővített kiadás: Bp., Balassi, 2006.) interneten elérhető: http://www.januspannonius.hu/html/jp_bibliografia.htm (folyamatos frissítés alatt)
 2. The Physiognomy of a Renaissance Ruler. Portraits and Descriptions of Matthias Corvinus, King of Hungary (1458-1490), Saarbrücken, VDM Verlag Dr. Müller, 2009, 72lap, ill.
 3. Asztrológia, orvoslás és fiziognómia Galeotto Marzio műveiben, Bp., Balassi, 2014, 208 oldal + 16 oldal színes melléklet (Humanizmus és Reformáció sorozat. 35).
 4. Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, szerk. Békés Enikő, Tegyey Imre, Debrecen-Budapest, 2012. (Classica-Mediaevalia- Neolatina VI.)
 5. Latinitas Polona: A latin nyelv szerepe és jelentősége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában, szerk. Békés Enikő, Szilágyi Emőke Rita, Budapest, reciti, 2014. (A szövegeket válogatta:Jerzy Axer és Szörényi László,Elżbieta Olechowska közreműködésével. A tanulmányokat fordította: Petneki Noémi, Piotr Urbański tanulmányát fordította: Pálfalvi Lajos.) 370 l.
 6. Physiognomy in the Descriptions and Portraits of King Matthias Corvinus, Acta Historiae Artium, 46(2005), 51-97.
 7. Pál apostol fiziognómiája= "Természeted az arcodon". A Fiziognómia Története az Ókortól a XVII. Századig. Szöveggyűjtemény, szerk. Vígh Éva, Szeged, JATEPress, 2006, 381-414. (Ikonológia és Műértelmezés 11/2.)
 8. Galeotto Marzio and the Court of King Matthias Corvinus (De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae), Studi Umanistici Piceni, 29(2009), 287-296.
 9. Scientia sexualis és hercegi kultúrpolitika: egy szövegkiadás tanulságai= Filológia és textológia a régi magyar irodalomban (Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25-28), szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, 2012, 63-77.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata