Csonki Árpád

Alapadatok

Csonki Árpád
...
XIX. századi Osztály
tudományos segédmunkatárs, fiatal kutatói ösztöndíjas
(36 1) 279 2768

Életrajz

okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész (MA) (2012)

Kutatások

magyar nyelvű verses epika a XVIII. század második felétől a XIX. század első feléig

Publikációk

„Arad munkás ’s jó szívű Lantosa”. Peretsenyi Nagy László mint Vörösmarty elődje = Czifra Mariann, Szilágyi Márton (szerk.), Textológia – filológia – értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014 (Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium), 55.) 323–350.

Mitológiai gondolkodásmód a magyar nyelvű verses epikában Pázmándi Horvát Endréig, ItK, 2015/2, 197–215.

Egyéb

CEEPUS tanulmányi ösztöndíj, Bécs, 2014/2015 őszi szemeszter 

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata