Csörsz Rumen István

Alapadatok

Csörsz Rumen István
...
XVIII. századi Osztály, Irodalomtörténeti Közlemények
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2774

Életrajz

 • ELTE BTK magyar szak (1992–1997)
 • ELTE BTK Magyar Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar és európai felvilágosodás alprogram (1997–2000)
 • tudományos fokozat: PhD (2004)
 • 2000–2001: XI. kerületi Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola – furulyatanár
 • MTA ITB Textológiai Bizottság – tag (2015-től)
 • Akadémiai Ifjúsági Díj (2007)
 • Bolyai-plakett (2012)
 • Kiss József-díj (2014)
 • Martinkó András-díj (2015)
 • Irodalomtörténeti Közlemények – felelős szerkesztő (2013-tól)
 • reciti – szerkesztőbizottsági tag (2008-tól)
 • Régi Magyar Költők Tára XVIII. század – társ-sorozatszerkesztő (Debreczeni Attilával és Szilágyi Mártonnal)

Kutatások

 • XVIII–XIX. századi magyar közköltészet: források feltárása és kritikai kiadása (Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század)
 • történeti folklórjelenségek textológiája: variálódás, kontamináció, műköltészeti kapcsolatok
 • énekelt versformák a közép-európai zenetörténetben (XVI–XIX. század) és a folklórban
 • Doromb – közköltészeti kutatások szervezése és kötetszerkesztés (2012-től)

Publikációk

Monográfia

 1. Szöveg szöveg hátán: A magyar közköltészet variációs rendszere 1700–1840, Bp., Argumentum, 2009 (Irodalomtörténeti Füzetek, 165); 223 l.
 2. A kesergő nimfától a fonóházi dalokig: Közköltészeti hatások a magyar irodalomban 1700–1800,Bp., Universitas, 2016 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 446 l.

Kritikai kiadás

 1. Közköltészet 1: Mulattatók, s. a. r. Küllős Imola, mts. Csörsz Rumen István, Bp., Balassi, 2000 (Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század, 4).
 2. Közköltészet 2: Társasági és lakodalmi költészet, s. a. r. Csörsz Rumen István, Küllős Imola, Bp., Universitas, 2006 (Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század, 8)
 3. Közköltészet 3/A: Történelem és társadalom, s. a. r. Csörsz Rumen István, Küllős Imola, Bp., Universitas–EditioPrinceps, 2013 (Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század, 14)

Forráskiadás

 1. Bocskor János énekeskönyve 1716–1739, Domokos Pál Péter hagyatékából s. a. r. Csörsz Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2003 (Téka).
 2. Szirmay Antal, Magyarország szóképekben (Hungaria in parabolis), ford. Vietórisz zsef, s. a. r. Csörsz Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2008 (Téka).

Kötetszerkesztés

 1. Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 1, szerk. Csörsz Rumen István, Bp., reciti, 2012.
 2. Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 2, szerk. Csörsz Rumen István, Bp., reciti, 2013.
 3. Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 3, szerk. Csörsz Rumen István, Bp., reciti, 2014.

Tanulmány

 1. Közköltészet a többnyelvű Magyarországon (1700–1840) = Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. Bíró Ferenc, Bp., Argumentum, 2005, 207–260.

Egyéb

 • MTA Bolyai János Ösztöndíj (2008–2011; 2013–)
 • ELTE Magyar Irodalomtudományi Doktori Iskola – óraadó (2010)
 • Musica Historica együttes – művészeti vezető, kiadó (1988–)
 • Musica Historica Kulturális Egyesület – elnök (1997–)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata