Dávidházi Péter

Dávidházi Péter

Dávidházi Péter
...
XIX. századi Osztály
prof. emeritus, akadémikus
prof. emeritus, academician
(36 1) 279 2764
 • ELTE magyar-angol szak 1968–1973
 • University of Sussex 1977–1978
 • az irodalomtudomány doktora 1994
 • az MTA levelező tagja 2010
 • 1973–1985 ELTE BTK angol tanszék
 • MTA I. Osztály elnökhelyettese
 • Academia Europaea tagja
 • MTA Irodalomtudományi Bizottság tagja
 • Toldy Ferenc-díj: 2010
 • Tarnai Andor-díj: 2007
 • Széchenyi-díj: 2006
 • Év Könyve Díj: 1992
 • Irodalomtörténeti Közlemények (szerkesztőbizottsági tag)
 • Shakespeare Jahrbuch (tanácsadó testület)
 • International Shakespeare Conference (advisory board)

1973-2016 Department of English Studies, Eötvös Loránd University, professor

1985-2016 Institute of Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Head of Department

1977-1978 University of Sussex, British Council Scholarship

1985-1986 University of California, Irvine, Visiting Research Fellow

2002-2003 Columbia University, Fulbright Researcher

2010 Toldy Ferenc díj (An award for literary historians in Hungary)

2010 Membership in the Hungarian Academy of Sciences

2007 Tarnai-díj (An award for scholars of the 18th and 19th centuries in Hungary)

2006 Széchenyi-díj (In Hungary the greatest award for scientists and scholars)

2002-2003 Fulbright Scholarship

1992 Év Könyve díj (The award for the Book of the Year in Hungary)

 • A Shakespeare-kultusz Angliában és Magyarországon
 • Arany János
 • Toldy Ferenc munkássága és a magyar irodalomtudomány története
 • bibliai szerephagyományok a magyar költészetben
 • Arany János kritikai kiadása kutatócsoport
 • Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon (OTKA)
 • Az angol irodalom magyar története OTKA (tanácsadó)
 • Literature
 • History of criticism
 • History of Literary Scholarship
 • Shakespeare Studies
 • 18th-century English poetry
 • 19th-century Hungarian culture
 • Biblical Motifs in Hungarian Poetry
 1. „Isten másodszülöttje”. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Gondolat Könyvkiadó. Budapest 1989. pp. VIII, 377.
 2. Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Argumentum Kiadó. Budapest 1992. pp. 417.; Második, javított kiadás 1994.
 3. The Romantic Cult of Shakespeare: Literary Reception in Anthropological Perspective. Basingstoke és London, New York: St. Martin's Press: Macmillan 1998. pp. XIV, 240. (Romanticism in Perspective: Texts, Cultures, Histories sorozat. Sorozatszerkesztő: Marilyn Gaull and Stephen Prickett.)
 4. Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. Bp.: Argumentum Kiadó. 1998. pp. 409.
 5. Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Bp., Akadémiai Kiadó, Universitas Kiadó, 2004. pp. 1028. (Irodalomtudomány és kritika. Sorozatszerkesztő: Tarnai Andor, Szörényi László.)
 6. Menj, vándor. Swift sírfelirata és a hagyományrétegződés. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2009. 201 pp. (Thienemann-előadások, 4. Sorozatszerkesztő: Nagy Imre.)
 7. Exploring the Paradigm Shift: New Publication Cultures in the Humanities. Ed. Péter Dávidházi, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014.
 8. „Jövevények és zsellérek”: egy bibliai fogalompár nyomában. In: Szó és betű szerint a világ, szerk. Jeney Éva, (Pont fordítva, 10., sorozatszerk. Jeney Éva – Józan Ildikó) Budapest, Balassi, 2010, 95–131.
 9. József, Illyés, Jób: Párhuzamos verselemzés bibliai fénytörésben. Holmi, XX. évf., 2008/5 és 2008/6. sz., 609–621, 732–747.
 10. És sorsot vetének”: A kihagyás poétikája Babits Jónás könyvében. In: Nyugat népe: Tanulmányok a Nyugatról és koráról, szerk. Angyalosi Gergely, E. Csorba Csilla, Kulcsár Szabó Ernő, Tverdota György, szöveggond. Sárközi Éva, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009, 361–387.
 1. „Isten másodszülöttje”. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Gondolat Könyvkiadó. Budapest 1989. pp. VIII, 377.
 2. Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Argumentum Kiadó. Budapest 1992. pp. 417.; Második, javított kiadás 1994.
 3. The Romantic Cult of Shakespeare: Literary Reception in Anthropological Perspective. Basingstoke és London, New York: St. Martin's Press: Macmillan 1998. pp. XIV, 240. (Romanticism in Perspective: Texts, Cultures, Histories sorozat. Sorozatszerkesztő: Marilyn Gaull and Stephen Prickett.)
 4. Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. Bp.: Argumentum Kiadó. 1998. pp. 409.
 5. Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Bp., Akadémiai Kiadó, Universitas Kiadó, 2004. pp. 1028. (Irodalomtudomány és kritika. Sorozatszerkesztő: Tarnai Andor, Szörényi László.)
 6. Menj, vándor. Swift sírfelirata és a hagyományrétegződés. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2009. 201 pp. (Thienemann-előadások, 4. Sorozatszerkesztő: Nagy Imre.)
 7. Exploring the Paradigm Shift: New Publication Cultures in the Humanities. Ed. Péter Dávidházi, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014.
 8. „Jövevények és zsellérek”: egy bibliai fogalompár nyomában. In: Szó és betű szerint a világ, szerk. Jeney Éva, (Pont fordítva, 10., sorozatszerk. Jeney Éva – Józan Ildikó) Budapest, Balassi, 2010, 95–131.
 9. József, Illyés, Jób: Párhuzamos verselemzés bibliai fénytörésben. Holmi, XX. évf., 2008/5 és 2008/6. sz., 609–621, 732–747.
 10. És sorsot vetének”: A kihagyás poétikája Babits Jónás könyvében. In: Nyugat népe: Tanulmányok a Nyugatról és koráról, szerk. Angyalosi Gergely, E. Csorba Csilla, Kulcsár Szabó Ernő, Tverdota György, szöveggond. Sárközi Éva, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009, 361–387.
 • ELTE BTK Anglisztika tanszék Doktori programok

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata