Deczki Sarolta

Alapadatok

Deczki Sarolta
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2760

Életrajz

 • 2012: doktori fokozat (Ph.D.), Debreceni Egyetem, Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Program, Modern Filozófia Doktori Iskola. Disszertáció címe: A kezdet és a Cogito; témája: a válság problémája a husserli fenomenológiában
 • 2002: egyetemi oklevél, filozófia szakos középiskolai tanár
 • 2001: egyetemi oklevél, magyar szakos középiskolai tanár
 • 2012- 14 óraadó tanár a Budapesti Kortárstánc Főiskolán
 • 2009/10  tanévőszi félévében a SZTE BMI-n voltam óraadó tanár.
 • 2006-tól  2012-ig óraadó tanár voltam a Zsigmond Király Főiskolán, Budapesten.
 • 2006 tavaszán a Szegedi Egyetem Filozófia Tanszékén voltam tudományos segédmunkatárs
 • 2012 – ÖAAD-ösztöndíj
 • 2011–  Eötvös-ösztöndíj
 • 2010 – ÖAAD-ösztöndíj
 • 2006 – MTA, Irodalomtudományi Intézet, fiatal kutatói ösztöndíj
 • 2005 – DAAD-ösztöndíj
 • 2005 – ÖAAD-ösztöndíj
 • 2004 – Erasmus-ösztöndíj
 • 2001 – OTDK, Társadalomtudományi szekció, Filozófia I. tagozata, második helyezés
 • Az Aspecto filozófiai folyóirat szerkesztője

Kutatások

 • a magyar szellemtörténet
 • a német irodalom magyar recepciója
 • Tar Sándor prózája
 • korporális narratológia

Publikációk

 1. Meredek sziklagerincen: Husserl és a válság problémája, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2014, 250 p.
 2. Az érzékiség dicsérete, Budapest, Kalligram Kiadó, 2013, 256 p.
 3. História vpísana do tela = World Literature Studies, vol. 6 (23) 2014, 110-119.
 4. Vészterhes emberöltők: Körmendi Ferenc három regénye In: Gintli Tibor és Szűcs Teri (szerk.): „Zsidó” identitásképek a magyar irodalomban. Budapest, Eötvös Kiadó, 2013. 81-91. p.
 5. Vonat a semmibe. Tar Sándor: A 6714-es személy = Literatura, 2013/3. 27-35. p.
 6. „Csak ami kell” – Kántor Péter: Köztünk maradjon = Alföld, 2013, június, 46-52. p.
 7. A tisztaság mítosza (Szabó Dezső, Wass Albert és Nyirő József egy-egy művében) = Jelenkor, 2013/1. 74-81. p.
 8. Rejtélyes irodalom = Új Forrás, 2010/07. 37-49. p.
 9. Natura morte = Holmi, 2010. január, 48-57. p.
 10. A zörejek polifóniája. Ilja Kabakov installációiról, In: Széplaky Gerda (szerk.): A zsarnokság szépsége (Tanulmányok a totalitarizmus művészetéről). Debrecen, Vulgo, 2008, 111-137. p.

Egyéb

kritikák, előadások, beszélgetések a kortárs magyar irodalomról

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata