Fórizs Gergely

Alapadatok

Fórizs Gergely
...
XIX. századi Osztály
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2768

Életrajz

 • Szegedi Tudományegyetem, magyar és német szak
 • PhD
 • MTA Textológiai Munkabizottság (tag)
 • Irodalomtörténeti füzetek (sorozatszerkesztő)
 • Hagyományfrissítés (sorozatszerkesztő)

Kutatások

 • Magyarországi esztétikatörténet 1750–1850
 • Berzsenyi Dániel életműve
 • A magyar esztétikai gondolkodás első száz éve: Forrásszövegek kritikai kiadása 1750–1850 (OTKA-kutatás, témavezető)

Publikációk

Könyv

 1. „Álpeseken Álpesek emelkednek”: A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben, Budapest, Universitas, 2009. (Klasszikusok) (370 p.)

Tanulmányok 

 1. Erdélyi János irodalmi kánonjának eszmei alapjai az 1840-es években, Irodalomtörténeti Közlemények, 2014/4, 491–506.
 2. Szerdahely György Alajos Aestheticájának alapelvei, Irodalomtörténet, 2013/2, 187–206. http://www.irodalomtortenet.hu/pdf/IT_2013-2.pdf
 3. A Nemzeti hagyományok és a neohumanista hagyomány = Szívből jövő emlékezet: Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról, szerk. Fórizs Gergely, Bp., reciti, 2012, 53–75. (Hagyományfrissítés 1.) http://reciti.hu/2012/760
 4. Eis to kreisson! A művészi idealizáció jelmondatának értelmezései Kazinczy körében, Irodalomtörténet, 2011/4, 451–475. http://www.irodalomtortenet.hu/pdf/IT_2011-4.pdf Utánközlés: Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig, szerk. Egyed Emese, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó / Bolyai Társaság, 2014, 290–319. (A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kiadványai)
 5. Zriny és Zrínyi: Szemere Pál fordítása Theodor Körner Zrinyjéből az Élet és Literatúrában = A középkor vetületei: 18–19. századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspektusai, szerk. Gurka Dezső, Bp., Gondolat, 2011, 157–170.
 6. Szemere Pál és Arany János költészetszemléletének lehetséges összefüggései = Építész a kőfejtőben: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. Hites Sándor és Török Zsuzsa, Bp., rec.iti, 2010, 135–150. http://plone.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/architectbook/14ForizsG.pdf
 7. Kontextusok az Élet és Literatúra szerkesztői önértelmezéseihez = Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor, Ambrus Judit, Bárány Tibor, Bp, rec.iti, 2009, 88–103. http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/margonautak/margonautak/Forizs-Margonautak.pdf

Kritikai kiadás szerkesztése

 1. Berzsenyi Dániel levelezése, Bp., EditioPrinceps Kiadó, 2014. (1204 p.) (Berzsenyi Dániel összes munkái, sorozatszerkesztő Szajbély Mihály)
 2. Berzsenyi Dániel prózai munkái, Bp., EditioPrinceps Kiadó, 2011. (849 p.) (Berzsenyi Dániel összes munkái, sorozatszerkesztő Szajbély Mihály)

Egyéb

Ösztöndíj:

 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2010–2013)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata