Fórizs Gergely

Fórizs Gergely

Fórizs Gergely
...
XIX. századi Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2768
  • Szegedi Tudományegyetem, magyar és német szak
  • PhD
  • MTA Textológiai Munkabizottság (tag)
  • Irodalomtörténeti füzetek (sorozatszerkesztő)
  • Hagyományfrissítés (sorozatszerkesztő)
  • Magyarországi esztétikatörténet 1750–1850
  • Berzsenyi Dániel életműve
  • Közép-európai esztétikatörténet a 18–19. században
  • A magyar esztétikai gondolkodás első száz éve: Forrásszövegek kritikai kiadása 1750–1850 (OTKA-kutatás, témavezető)

Könyv

„Álpeseken Álpesek emelkednek”: A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben. Klasszikusok. Budapest: Universitas Kiadó, 2009. (370 p.) http://real.mtak.hu/49725/

Kritikai kiadás szerkesztése

Berzsenyi Dániel. Levelezése: elektronikus kritikai kiadás. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. http://deba.unideb.hu/deba/berzsenyi/

Berzsenyi Dániel. Levelezése. Berzsenyi Dániel összes munkái. Budapest: EditioPrinceps Kiadó, 2014. (1204 p.) http://real.mtak.hu/18643/

Berzsenyi Dániel. Prózai munkái. Berzsenyi Dániel összes munkái. Budapest: EditioPrinceps Kiadó, 2011. (849 p.)

Tanulmányok

 „A lekötött kalóz és a mosolygó Hellenisz: Berzsenyi új mitológiája”, Irodalomtörténet 98, 3. sz. (2017), 283–303.

„Határponton: A Magyar Tudós Társaság esztétikai pályázata 1840-ben”. In: Régiók, határok, identitások: (Kelet-)Közép-Európa a (magyar) filozófiatörténetben, szerk. Mester Béla, 169–189. Budapest: Gondolat Kiadó, 2016.

„Kontextusok az Uránia programszövegeinek képzési modelljéhez”, Irodalomtörténet 96, 2. sz. (2015), 119–145. http://www.irodalomtortenet.hu/pdf/IT_2015-2.pdf

„Erdélyi János irodalmi kánonjának eszmei alapjai az 1840-es években”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 4. sz. (2014), 491–506. http://real.mtak.hu/18668/1/08_Forizs_u_164508.357908.pdf

„Szerdahely György Alajos Aestheticájának alapelvei”, Irodalomtörténet 94, 2. sz. (2013), 187–206. http://www.irodalomtortenet.hu/pdf/IT_2013-2.pdf

„Eis to kreisson! A művészi idealizáció jelmondatának értelmezései Kazinczy körében”, Irodalomtörténet, 92. 4. sz. (2011), 451–475. http://www.irodalomtortenet.hu/pdf/IT_2011-4.pdf

Ösztöndíj:

  • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2010–2013)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata