Gábori Kovács József

Alapadatok

Gábori Kovács József
...
XIX. századi Osztály
posztdoktori ösztöndíjas
postdoctoral fellowship
(36 1) 279 2768

Életrajz

 • 2008, Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (Miskolci Egyetem)
 • 2006, Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár (Miskolci Egyetem)
 • 2013, PhD (Irodalomtudományok, Miskolci Egyetem)
 • 2011–2013. Miskolci Egyetem. Beosztás: predoktori ösztöndíjas, tudományos segédmunkatárs
 • 2007. Herman Ottó Gimnázium, Miskolc. Beosztás: szabadidő-szervező, óraadó

Kutatások

 • A centralista Pesti Hírlap
 • Csengery Antal
 • Arany János hivatali levelezése

Publikációk

 1. Gábori Kovács József, „Írói dicsőséget nem kerestem”: Anonimitás és a szerzői attribúció lehetőségei a centralista Pesti Hirlapban, ItK, (113)2009/5, 539–574.
 2. Kovács József, Szerkesztőváltás a centralista Pesti Hirlap élén: A nagypolitika hatása egy reformkori folyóirat szerkesztői stábjának összetételére = Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2009. november 5., szerk. Szőke Kornélia, Miskolc, Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály , é. n., 52–57.
 3. Gábori Kovács József, „A’ tegnapi nap históriai nyomokat hagyott maga után” (Ki írta a március 15-i beszámolót a Pesti Hirlapba?) = Versében él…: Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján, szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő, Miskolc, Bíbor Kiadó, 2011, 77–87.
 4. Gábori Kovács József, Pártküzdelmek a Pesti Hirlap körül és ezek hatása Kemény Zsigmond pályájára = Határátlépések: A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája, Kolozsvár, 2010. augusztus 26–27., szerk. Dobos István, Bene Sándor, Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2011, 144–150, Országos Széchényi Könyvtár, http://mek.oszk.hu/ 09700/09720/09720.doc (2011. 10. 24.)
 5. Gábori Kovács József, Taktikák a centralista eszmék elfogadtatására = Tehetséggondozó műhely füzetek 1, szerk. Kegyesné Szekeres Erika, Fekete Sándor, Miskolc, ME BTK Tudományos Diákköri Tanács, 2010, 63–70.
 6. Gábori Kovács József, A centralisták szerepe az ellenzék egységesítésében, Száz, (146)2012/3, 563–607.
 7. Gyapay László, Huszti Tímea, Gábori Kovács József, Kölcsey Egyházi beszéd című írásának keletkezése és Májer József prédikációja = Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. Huszti Tímea, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 40–55.
 8. Gábori Kovács József, „Kinyilatkoztatom előre, hogy a’ régi eretnek vagyok ma is”: A centralisták önállósága és integrálódása az 1847-es országgyűlésre való készülődéskor, Száz, (147)2013/5, 1093–1136.
 9. Gábori Kovács József, Ellenzéki párttöredékek közeledése a publicisztika útján 1845-ben = A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra: Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára, szerk. Gángó Gábor, Bp., ELTE Eötvös József Collegium, 2013, 261–271; ua. = A sors kísértései: Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, mtárs, Dobás Kata, Pintér Borbála, Bp., Ráció, 2014, 53–62.
 10. Gábori Kovács József, A textológus felelőssége a Pesti Hirlap szerzőségi azonosításainak tapasztalatai alapján = Textológia – filológia – értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, Debreceni Egyetemi, (Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium); 55.) 2014, 215–236.

Egyéb

Ösztöndíj:

 • 2014: MTA posztdoktori ösztöndíj
 • 2013: Jedlik Ányos Doktorjelölti ösztöndíj
 • 2012: A Miskolci Egyetem predoktori ösztöndíja
 • 2011: A Miskolci Egyetem predoktori ösztöndíja

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata