Hajdu Péter

Hajdu Péter

Hajdu Péter
...
Irodalomelméleti Osztály
tudományos tanácsadó, osztályvezető
scientific advisor, head of department
(36 1) 279 2760
 • Latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • Görög filológus
 • az MTA doktora
 • 1992-94, Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, tanár
 • 1993-96, MTA TMB, tudományos ösztöndíjas
 • 1996-98, ELTE ÁJTK, nyelvtanár
 • Az MTA Irodalomtudományi Bizottságának titkára
 • Az International Comparative Literature Association vezetőségi tagja
 • Az nkfih (OTKA) Magyar Irodalomtörténet és Modern Filológia zsűrijének tagja
 • Lénárd Sándor díj, 1998
 • Révai díj, 2000
 • Bólyai Ösztöndíj, 2000-2003
 • Neohelicon, főszerkesztő
 • Literatura, szerkesztőbizottsági tag
 • Frontiers of Narrative Studies, szerkesztőbizottsági tag
 • irodalomelmélet
 • fordítástudomány
 • klasszikus római költészet
 • összehasonlító irodalomtudomány
 • 19. századi magyar próza
 1. MIKSZÁTH Kálmán összes művei, 39. köt., Elbeszélések 13. Kritikai kiadás, s. a. r. HAJDU Péter, Bp., Argumentum, 2001.
 2. Claudius Claudianus eposzai. Apollo Könyvtár 23. Bp., Argumentum, 2002.
 3. Már a régi görögök is. Tanulmányok az antik hagyományról. Bp., Balassi, 2004.
 4. Csak egyet, de kétszer: A Mikszáth-próza kérdései. Bp.–Szeged, Gondolat–Pompeji, 2005.
 5. MIKSZÁTH Kálmán összes művei, 42. köt., Elbeszélések 16. Kritikai kiadás, s. a. r. HAJDU Péter, Bp., Argumentum, 2007.
 6. Irodalom, történet, titok, idegenség. Bp., Balassi, 2009.
 7. Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival. Bp., Akkord, 2010.
 8. Tudás és elbeszélés. A Mikszáth-kispróza rejtelmei. Bp., Argumentum, 2010.
 9. On the Ethnic Border: The Image of Slovaks in the Writings of the Modern Hungarian Authors Mikszáth, Krúdy, and Márai = History of the Literary Cultures of East Central Europe. szerk. NEUBAUER–CORNIS-POPE, 4. köt., Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2010, 527–538.
 10. Horatius arcai, szerk. HAJDU Péter, Bp., reciti, 2014.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata