Hegedüs Béla

Alapadatok

Hegedüs Béla
...
XVIII. századi Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2773

Életrajz

 • PhD
 • Akadémiai Ifjúsági Díj, 2008
 • reciti, főszerkesztő

Kutatások

 • 18. századi poétika
 • nyelvelmélet

Publikációk

 1. Epistemologischer Hintergrund des Litterae-Literatur-Überganges im 18. Jahrhundert: Ein Versuch, Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. Germanistische Studien, 9(2013), 49–57.
 2. „Állat-béli által-változás”: A 18. századi protestáns-katolikus eucharisztia-vita ismeretelméleti vonatkozásai, Studia Litteraria, 3–4(2013), 226–237.
 3. Három Mikes-mű irodalomszemléletének összehasonlítása: (Törökországi levelek; Mulatságos napok; A Keresztnek királyi uttya) = Író a száműzetésben: Mikes Kelemen, szerk. Tüskés Gábor, Budapest, Universitas, 2012, 196–205.
 4. The Ideas of György Kalmár: Theory Behind his Universal Language Plan, Hungarian Studies, 25(2011), 61–70.
 5. Érzékelés, álom, költészet: Pálóczi Horváth Ádám az álomról és a fantáziáról = Magyar Arión: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Budapest, reciti, 2011, 125–133.
 6. John Locke, a hutchinsoniánusok és Kalmár György a nyelvről: Egy 18. századi brit vita nyelvelméleti tanulságai = Építész a kőfejtőben. Architect in the Quarry: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára. Studies Presented to Péter Dávidházi On His Sixtieth Birthday, szerk. Hites Sándor, Török Zsuzsa, Budapest, reciti, 2010, 358–369.
 7. Magyar nyelvelmélet a 18. században, II. = Margonauták: írások Margócsy István 60. születésnapjára, szerk. Ambrus Judit et al., Budapest, rec.iti, 2009, 66–80.
 8. Nyelv- és irodalomelmélet Verseghy Ferenc műveiben = „Mielz valt mesure que ne fait estultie”. A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, szerk. Bartók István et al., Budapest, Krónika Nova, 2008, 124–131.
 9. Prodromus: Kalmár György (1726–?) világáról, Budapest, Argumentum, 2008 (Irodalomtörténeti füzetek, 164).
 10. Mikor mi a felvilágosodás az irodalomtörténeti kézikönyvek szerint?, Irodalomtörténet, 88(2007), 536–544.
 11. Erdélyi szerzők, fordítók nyelvelméleti megjegyzései, Erdélyi Múzeum, 69(2007), 17–24.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata