Hites Sándor

Alapadatok

Hites Sándor
...
XIX. századi Osztály, Helikon
tudományos főmunkatárs, osztályvezető
senior research fellow, head of department
(36 1) 279 2768

Életrajz

 • egyetemi végzettség (1998)
 • PhD-fokozat (2005)
 • főigazgatói elismerés (2014)
 • Helikon szerkesztő-bizottság
 • Modern Language Association (­MLA)
 • International Comparative Literature Association (ICLA)

 

Kutatások

 • 19. századi regénytörténet
 • az irodalom gazdaságtana
 • emigrációs irodalom
 • 19. századi utópiák
 • Intézeti irodalomtörténet, 19. századi kötet, szerkesztő
 • OTKA (K 108670) Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon, (vezetője: Gyáni Gábor), kutató
 • OTKA (112415) Komparatisztikai kutatások Kelet-Európában: regionalizmus, intertextualitás, történelmi tapasztalat, (vezetője: Kálmán C. György), kutató

Publikációk

 1. A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből, Bp.,Ulpius, 2004
  (JAK-füzetek 133.)
 2. Még dadogtak, mikor ő megszólalt. Jósika Miklós és a történelmi regény, Bp.,Universitas, 2007 (Irodalomtörténeti Könyvtár Új Folyam 2.)
 3. Karátson Endre, Pozsony, Kalligram, 2011 (Tegnap és Ma: Kortárs Magyar Írók)
 4. The Hungarian historical novel in regional context = History of Literary Cultures in East-Central Europe, eds. John Neubauer, Marcel Cornis-Pope, Amsterdam, John Benjamins, 2004 (Comparative History of Literatures in European Languages, 19), 467-479.
 5. Losing Touch, Keeping in Touch, Out of Touch. Reintegration and Domestication of Hungarian Exilic Literature after 1989 = The Exile and Return of Writers from East-Central Europe, eds. John Neubauer, Borbála Zsuzsanna Török, Berlin, New York, De Gruyter, 2009, 521-537.
 6. „hanem lesz”: A jövő mint valós idő a nemzet politikai ideológiáiban = Nemzeti művelődés, egységesülő világ, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Zákány Tóth Péter, Vincze Ferenc, Bp., Napkút, 2010, 268-280.
 7. Variations on Mother Tongue: Language and identity in 20th century Hungarian literary exile, Hungarian Historical Review, 2012/3-4, 454-474.
 8. To Be Born Into Exile: Kelemen Mikes and the 19th-20th Century Hungarian Literary Exiles = Literaturtransfer und Interkultralität im Exil – Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile – Transmission de la littérature et interculturalité en exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung – The Work of Kelemen Mikes in the Context of Europen Enlightment – L’oevre de Kelemen Mikes dans le contexte des Lumière européennes, eds. Tüskés Gábor, Bernard Adams, Thierry Fouilleul, Klaus Haberkamm, Bern, Peter Lang, 2012, 445-457.
 9. A kincstől a tőkéig: Kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában (Kármán, Fáy, Kölcsey), Literatura, 2013/2, 115-138.
 10. Hypotheka vagy hypothesis: a valóságos és a képzeletbeli a Hitel gazdaságtanában = Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről, szerk. Hites Sándor, Bp., reciti, 2014 (Hagyományfrissítés, 2), 95-131.

Egyéb

Ösztöndíj:

 • 2001: Erasmus-ösztöndíj, Amszterdami egyetem
 • 2006 – 2009: MTA Bolyai-ösztöndíj
 • 2009: visiting fellow, University of London
 • 2012: visiting fellow, University of Edinburgh

Oktatás:

 • ELTE BTK (2000, 2011, 2013)
 • Kolozsvári Babes–Bolyai Egyetem (2012-13)
 • Miskolci Egyetem (2003-04, 2007)
 • Kaposvári Egyetem (2006)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata