Hites Sándor

Hites Sándor

Hites Sándor
...
XIX. századi Osztály, Helikon
tudományos főmunkatárs, osztályvezető
senior research fellow, head of department
(36 1) 279 2768
 • egyetemi végzettség (1998)
 • PhD-fokozat (2005)
 • főigazgatói elismerés (2014)
 • Helikon szerkesztőbizottsági tag
 • Modern Language Association (­MLA)
 • International Comparative Literature Association (ICLA)
 • Hungarian Studies, társszerkesztő (2017-től)

 

 • 19. századi regénytörténet
 • az irodalom gazdaságtana
 • emigrációs irodalom
 • 19. századi utópiák
 • Intézeti irodalomtörténet, 19. századi kötet, szerkesztő
 • OTKA (K 108670) Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon, (vezetője: Gyáni Gábor), kutató
 • OTKA (112415) Komparatisztikai kutatások Kelet-Európában: regionalizmus, intertextualitás, történelmi tapasztalat, (vezetője: Kálmán C. György), kutató
 1. A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből. JAK–füzetek 133. Budapest: Ulpius, 2004.
 2. Még dadogtak, mikor ő megszólalt. Jósika Miklós és a történelmi regény. Irodalomtörténeti Könyvtár Új Folyam 2. Budapest: Universitas, 2007.
 3. Karátson Endre. Tegnap és Ma: Kortárs Magyar Írók. Pozsony: Kalligram, 2011.
 4. „Rocking the Cradle: Making Petőfi a National Poet”. Arcadia 52, 1. sz. (2017): 29-50.
 5. „How to Be an Alien: George Mikes’s Anthropology of Emigration”. Primerjalna Knjizevnost 40, 3. sz. (2017): 87-113.
 6. „On monetary and literary fictions”. Neohelicon 43, 2. sz. (2016): 427-443.
 7. „Mediation and Hybridity: Twentieth-Century Hungarian Émigré Literary Scholars”. In Worlds of Hungarian Writing: National Literature as Intercultural Exchange, edited by András Kiséry, Zsolt Komáromy, Zsuzsanna Varga, 123-142. Madison, WI: Fairleigh Dickinson University Press, 2016.
 8. „Az irodalom és a gazdaság valóságáról és fiktivitásáról”. In Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon, szerkesztett Varga Bálint, Lajtai Mátyás, 131-163. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből 1. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015.
 9. „Magyar irodalom a 19. században. Az új magyar irodalomtörténeti kézikönyv 19. századi köteteinek szinopszisa”. Irodalomtörténeti Közlemények 119 (2015): 651-692.
 10. „Hypotheka vagy hypothesis: a valóságos és a képzeletbeli a Hitel gazdaságtanában”. In Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről, szerk. Hites Sándor, Hagyományfrissítés 2, 95-131. Budapest: reciti, 2014.

Ösztöndíj:

 • 2001: Erasmus-ösztöndíj, Amszterdami egyetem
 • 2006 – 2009: MTA Bolyai-ösztöndíj
 • 2009: visiting fellow, University of London
 • 2012: visiting fellow, University of Edinburgh

Oktatás:

 • ELTE BTK (2000, 2011, 2013)
 • Kolozsvári Babes–Bolyai Egyetem (2012-13)
 • Miskolci Egyetem (2003-04, 2007)
 • Kaposvári Egyetem (2006)
 • University of Toronto, Munk School of Global Affairs, Centre for European, Russian, and Eurasian Studies (2015–2017)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata