Jeney Éva

Alapadatok

Jeney Éva
...
Irodalomelméleti Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2777

Életrajz

 • magyar-francia szakos tanár
 • PhD
 • Bukaresti Egyetem, Hungarológia Tanszék
 • ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
 • reciti
 • Pont fordítva sorozat

Kutatások

 • irodalomelmélet
 • narratológia
 • irodalomterápia
 • fordításelmélet
 • Kuncz Aladár és az első világháború

Publikációk

 1. A metafora és az elbeszélés bölcselete. Paul Ricœur irodalomelmélete, Akadémiai Kiadó, Budapest,2002. 
 2. Nyitott könyv. Irodalom, terápia, elmélet, Balassi, Budapest, 2012.
 3. A tiszta forrás utópiája. 1930. Bartók Béla: Cantata profana, in A magyar irodalom történetei III, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, szerk. Szegedy-Maszák Mihály–Veres András, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 146–161.
 4. Maorik és transzszilvánok. 1937. Jelszó és mítosz vita, in A magyar irodalom történetei III, i.m. 352–362.
 5. Fordítás, szerelem, Literatura, 2009/1, 96–105.
 6. Nem ér a nevem! A név mint kicsinyítő tükör, Literatura, 2009/4, 418–427.
 7. A megosztó és a megosztható múlt. Feljegyzések a francia internálásról, Pro Minoritate, XIV. évfolyam, 2. szám, 23–48.  
 8. A tiszta forrás utópiája, in (Tév)eszmék bűvölete, (szerk.) Jeney Éva–Szegedy-Maszák Mihály, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 226–254.
 9. A magyar Mioriţa, in A „boldog Bábel”: tanulmányok az irodalmi fordításról, (szerk.) Józan Ildikó–Szegedy Maszák Mihály, Gondolat Kiadói Kör,  Budapest, 2005. 294–321.  
 10. Compagnon, Antoine, Az elmélet démona. Irodalom és józan ész, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2006. 

Egyéb

Oktatás:

 • PIM (irodalomterápia-elmélet)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata