Kalavszky Zsófia

Alapadatok

Kalavszky Zsófia
...
Közép- és kelet-európai Osztály, Helikon
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2763

Életrajz

 • orosz nyelv és irodalom szakos tanár (ELTE BTK, 2001)
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár (ELTE BTK, 2002)
 • PhD (2009)
 • 2010- MTA Irodalomtudományi Intézet (2012-től MTA BTK Irodalomtudományi Intézet) Közép- és kelet-európai Osztály
 • 2008-2011 ELTE BTK Szláv Intézet, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, tanársegéd
 • 2011– a reciti.hu, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet recenziós portáljának szerkesztője, 2015-től felelős szerkesztője
 • 2007– a Puskin-összkiadás szerkesztője, szöveggondozója (Alekszandr Puskin Összegyűjtött Művei 1–4., koncepciójában és anyagában új kiadás, megjelenikaz Európa Kiadónál)
 • 2015–2018 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA

CV

 • M.A. Russian Literature and Linguistics (ELTE, 2001)
 • M.A. Hungarian and World Literature, Hungarian Linguistics (ELTE, 2002)
 • PhD (summa cum laude), Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest (2009)
 • 2010- Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences, Research Center for the Humanities, Central and Eastern European Section, Researh Fellow
 • 2008–2011 Russian Departement, ELTE, Assistant Lecturer
 • 2011– editor of the Journal RECITI (recensions, critics, free e-books for literary studies), chief-editor (2015-)
 • 2007– co-editor of the new Hungarian 4 volume-edition of Pushkin’s Works.
 • 2015–2018 Bolyai János Research Fellowship of the Hungarian Academy of Sciences

Kutatások

 • klasszikus orosz irodalom
 • XX. századi és kortárs orosz irodalom
 • poétika, kultuszkutatás, kultúrakutatás
 • összehasonlító irodalomtudomány
 • fordításelmélet

Researches

 • 19th-century Russian literature
 • 20th-century Russian literature
 • cult research, cultural studies
 • comparative literature
 • theory of literary translation

Publikációk

 1. „Kóborlok a zapovednyikben…”: Szergej Dovlatov Zapovednyik (Puskinland) című regényének poétikai és narratológiai olvasata két Puskin-intertextus tükrében, Filológiai Közlöny 1–2(2007), 113–130.
 2. Alekszandr Puskin Összegyűjtött Művei, 2, Regények, elbeszélések, szerk., előszó, jegyz. Kalavszky Zsófia, sorozatszerk. Uő, Hermann Zoltán, Budapest, Európa, 2009, 622 l.
 3. Az irodalmi kultuszkutatás lehetőségei az orosz kultúrakutatások perspektívájából: Az irodalmi kultuszkutatás a mai Oroszországban = Borostyánút: Tanulmányok Bojtár Endre 70. születésnapjára, szerk. Berkes Tamás, Budapest, Reciti, 2010, 81–93.
 4. Равнодушная природа как пушкинский мотив в романе Сергея Довлатова «Заповедник», Studia Slavica Hung., 56(2011), 391–407.
 5. Александр Сергеевич Пушкин = Двенадцать имен России: Книги по русистике XXXV. – Ruszisztikai Könyvek XXXV., szerk. Szvák Gyula, Budapest, Russica Pannonicana, 2012. 69–85.
 6. Az ötvenéves Rozsdatemető, Literatura 38:(2) (2012), 170–184.
 7. Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára, szerk. Balogh Magdolna, Kalavszky Zsófia, Budapest, reciti, 2014.
 8. Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель, pед. М. Ф. Надъярных, А. П. Уракова, Москва, ИМЛИ РАН, 2011. REC.ITI http://reciti.hu/2014/2389 (2014) [Review in Hungarian]
 9. Давид и Саша. Отрывок поэмы Николая Некрасова «Саша» в романе «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана = Mladá rusistika – nové tendencie a trendy III.: Zborník z 3. ročníka Bratislavskej konferencie mladých rusistov (27.03.2015), Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatúry, STIMUL, Bratislava, 2015. 232–239.
 10. Статья из пушкинского романа. «Шпага щекотливого дворянина» Андрея Битова – культовые механизмы и поэтика текста= Трансформация жанра: современный русский роман, ред. Й.Горетить, И.Регеци, 2016. (forthcoming)
 11. Вне и внутри спичечной коробки: вопросы поэтики «Истории Давида» в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» = Proceedings from the International Conference for the 50th anniversary of the death of Vasily Semyonovich Grossman, (Moscow, 2014), Grossman Study Center, Torino, 2016. (forthcoming)

Publications

 1. „Kóborlok a zapovednyikben…”: Szergej Dovlatov Zapovednyik (Puskinland) című regényének poétikai és narratológiai olvasata két Puskin-intertextus tükrében, Filológiai Közlöny 1–2(2007), 113–130.
 2. Alekszandr Puskin Összegyűjtött Művei, 2, Regények, elbeszélések, szerk., előszó, jegyz. Kalavszky Zsófia, sorozatszerk. Uő, Hermann Zoltán, Budapest, Európa, 2009, 622 l.
 3. Az irodalmi kultuszkutatás lehetőségei az orosz kultúrakutatások perspektívájából: Az irodalmi kultuszkutatás a mai Oroszországban = Borostyánút: Tanulmányok Bojtár Endre 70. születésnapjára, szerk. Berkes Tamás, Budapest, Reciti, 2010, 81–93.
 4. Равнодушная природа как пушкинский мотив в романе Сергея Довлатова «Заповедник», Studia Slavica Hung., 56(2011), 391–407.
 5. Александр Сергеевич Пушкин = Двенадцать имен России: Книги по русистике XXXV. – Ruszisztikai Könyvek XXXV., szerk. Szvák Gyula, Budapest, Russica Pannonicana, 2012. 69–85.
 6. Az ötvenéves Rozsdatemető, Literatura 38:(2) (2012), 170–184.
 7. Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára, szerk. Balogh Magdolna, Kalavszky Zsófia, Budapest, reciti, 2014.
 8. Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель, pед. М. Ф. Надъярных, А. П. Уракова, Москва, ИМЛИ РАН, 2011. REC.ITI http://reciti.hu/2014/2389 (2014) [Review in Hungarian]
 9. Давид и Саша. Отрывок поэмы Николая Некрасова «Саша» в романе «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана = Mladá rusistika – nové tendencie a trendy III.: Zborník z 3. ročníka Bratislavskej konferencie mladých rusistov (27.03.2015), Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatúry, STIMUL, Bratislava, 2015. 232–239.
 10. Статья из пушкинского романа. «Шпага щекотливого дворянина» Андрея Битова – культовые механизмы и поэтика текста= Трансформация жанра: современный русский роман, ред. Й.Горетить, И.Регеци, 2016. (forthcoming)
 11. Вне и внутри спичечной коробки: вопросы поэтики «Истории Давида» в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» = Proceedings from the International Conference for the 50th anniversary of the death of Vasily Semyonovich Grossman, (Moscow, 2014), Grossman Study Center, Torino, 2016. (forthcoming)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata