Kappanyos András

Alapadatok

Kappanyos András
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály
tudományos főmunkatárs, osztályvezető
senior research fellow, head of department
(36 1) 279 2779

Életrajz

 • MTA doktora (DSc, 2015)
 • habil (2006)
 • PhD (1999)
 • Miskolci Egyetem – egyetemi docens (2005-től)
 • JPTE–Pécsi Tudományegyetem (1991–2005)
 • 1988: Fiatal kritikusok díja,
Művészeti Alap
 • 1992: Soros Ösztöndíj, 9 hónap, Oxford, Soros Alapítvány
 • 1996: Eötvös Ösztöndíj, 6 hónap, Magyar Ösztöndíj Bizottság
 • 1998: Zoltán Attila Műfordítói Díj, Kuratórium (elnök: Lator László)
 • 1997: Soros PhD támogatás, Soros Alapítvány
 • 1998: Bolyai Ösztöndíj, 3 év, MTA
 • 1999: Research Support Scheme, Open Society Institute
 • 2008: Hauser Arnold Díj, Kuratórium (elnök: Marosi Ernő)

Kutatások

 • 20. századi magyar irodalom
 • magyar és nemzetközi avantgárd
 • angolszász modernség
 • fordítás- és interpretációelmélet
 • OTKA, Joyce-kutatások, 2002–2006, témavezető
 • NKFP–KPI (Jedlik) Joyce-kutatások (Advanced Joyce Studies) 2006–2010, témavezető

Publikációk

 1. Hová tűnt a huszadik század?, Bp., Balassi, 2013.
 2. Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek (1922) Literatura38 (2012)/2, 142-157.
 3. James Joyce: Ulysses Bp., Akkord Kiadó, 2011. (Talentum Műelemzések)
 4. The reception of Futurism in Nyugat and the Kassák Circle of Activist = Günter Berghaus (ed.) International Yearbook of Futurism Studies, Berlin, De Gruyter, 2011, 110-131.
 5. Fragments of a Report: Ulysses Translation in Progress, James Joyce Quarterly 47(2010)/4, 553-567.
 6. Tánc az élen: Ötletek az avantgárdról Bp., Balassi Kiadó, 2008. (Opus; 11.)
 7. Ulysses, a nyughatatlan, Átváltozások 10 (1997), 44-54.
 8. Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja, 1853-1854 (?) Vörösmarty Mihály: Előszó = Szegedy-Maszák Mihály, Veres András (szerk.) A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig Bp., Gondolat Kiadó, 2007, 341-354.
 9. Was übersetzbar ist und was nicht 
= Mihály Szegedy-Maszák, Tamás Scheibner (Hrgs.) Der lange, dunkle Schatten: Studien zum Werk von Imre Kertész, Bp.­– Wien, Kortina-Passagen Verlag, 2004, 117-126. (Passagen Literaturtheorie)
 10. Kétséges egység: Az Átokföldje, és amit tehetünk vele, Bp., Balassi-Janus, Osiris, 2001. (Janus/Osiris könyvtár. Irodalomtudomány)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata