Korompay H. János

Alapadatok

Korompay H. János
...
XIX. századi Osztály
prof. emeritus, tudományos tanácsadó
prof. emeritus, scientific advisor
(36 1) 279 2764

Életrajz

 • ELTE BTK magyar-francia szak (1967–1972)
 • MTA tudományok doktora
 • ELTE Francia Tanszék (1972–1990)
 • Irodalomtudományi Bizottság (könyvfelelős)
 • Textológiai Munkabizottság
 • Martinkó András-kuratórium (titkár)
 • Kritikai nívódíj (1987)
 • Oltványi-díj (1994)
 • Tarnai Andor-díj (2010)
 • A Magyar Érdemrend tiszti keresztje (2013) 

Kutatások

 • XIX. századi magyar és francia irodalom
 • Horváth János hagyatéka
 • Az „Arany János kritikai kiadása” című kutatás vezetője

Publikációk

 1. Korompay H. János, Műfordítás és líraszemlélet, Bp., Akadémiai, 1988 (Irodalomtörténeti Füzetek 116)
 2. Korompay H. János, A „jellemzetes irodalom” jegyében, Bp., Akadémiai–Universitas, 1998 (Irodalomtudomány és kritika)
 3. Korompay H. János, Az irodalomtörténészi függetlenség dokumentumai Horváth János hagyatékában = Míves semmiségek. Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára, szerk. Ittzés Gábor, Kiséry András, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2002, 386–411.
 4. Korompay H. János, Az École Normale Supérieure és az Eötvös József Collegium. Egy fejezet Horváth János életrajzából = „Ember lenni mindég, minden körülményben. Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba,  Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2002, 263–278 (Pázmány Irodalomi Műhely Tanulmányok, 8)
 5. Korompay H. János, A „kegyeletes fiu” textológiája. Az Arany János-levelek kiadástörténetéhez = A két Arany. Összehasonlító tanulmányok, szerk. Korompay H. János, Bp., Universitas, 2002, 174–199.
 6. Arany János Levelezése, 3, kiad. Korompay H. János, Bp., Universitas, 2004 (Arany János Összes Művei, XVII)
 7. Horváth János Irodalomtörténeti munkái, I–V, kiad. Korompay H. János, Korompay Klára, Bp., Osiris, 2005–2009 (Osiris Klasszikusok)
 8. Korompay H. János, Arany, Reviczky és a költői beavatást kérő levelek, ItK, 2011, 389–411.
 9. Korompay H. János, Arany János keresztje: a kitüntetés, ItK, 2012, 593–628.
 10. Korompay H. János, „Már az első, részleges mozgósítással bevonultam”. Első világháborús dokumentumok az irodalomtörténész Horváth János hagyatékában, Hadtörténelmi Közlemények, 2014.807–829.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata