Lengyel Réka

Lengyel Réka

Lengyel Réka
...
XVIII. századi Osztály
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2773
 • SZTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, PhD (2012)
 • PhD
 • Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Díj (2014)
 • Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények (2010–)
 • Francesco Petrarca latin nyelvű prózai művei
 • 18. századi magyar irodalom
 1. Ellentmondásos párbeszédek (Petrarca De remediis utiusque fortunae-jának dialogikus jellegéről), in: Varietas Gentium – Communis Latinitatis: A XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) szegedi előadásai, szerk. Szörényi László, Lázár István Dávid, Szeged, 2008, 47–59.
 2. Magyarországi gondolkodók, 18. század: Bölcsészettudományok I, szerk. Tüskés Gábor, a szerk. munkatársa Lengyel Réka, Budapest, Kortárs Kiadó, 2010, 1088 l.
 3. Dialoghi contradittori (Sulla struttura dialogica del De remediis utriusque fortunae del Petrarca). in: Acta Conventus Neo-Latini Budapestiensis. Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6–12 August 2006, gen. ed. Rhoda Schnur, Tempe, Arizona, 2010, 404–415.
 4. „Egy titkos, de azonban nem alattomban való nyelvművelő társaság”: Pálóczi Horváth Ádám kiadatlan levele (1789) és tudóstársaság-tervezete, in: Magyar Arión: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Budapest, rec.iti, 2011, 33–39.
 5. Író a száműzetésben: Mikes Kelemen, szerk. Tüskés Gábor, mts. Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Lengyel Réka, Budapest, Universitas, 2012 (Historia Litteraria, 28), 355 l.
 6. Petrarca, a lélekvezető. A De remediis utriusque fortunae újraértékelése, PhD-disszertáció, SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2011. Online változat: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1592/
 7. Omnia secundum litem fieri. La lite interna nel De remediis utriusque fortunae di Petrarca, in: Studi Umanistici Piceni XXXII/2012, a cura di Rosanna Mazzacane, Istituto Internazionale di Studi Piceni, 113–118.
 8. Petrarca De remediis utriusque fortunae-jának recepciója a 16-18. századi magyarországi irodalomban, in: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya (szerk.) Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: Prédikáció, meditáció és imádság, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, (Studia Litteraria, LII), 58–66.
 9. Magyarországi gondolkodók, 18. század: Bölcsészettudományok II, szerk. Tüskés Gábor, Lengyel Réka, Budapest, Kortárs Kiadó, 2015, 1450 l.
 10. Petrarcha Ferenc, A jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól, Székely László fordítása (1760–1762), s. a. r., jegyz. bíró Csilla, Lengyel Réka, Máté Ágnes, a kísérőtanulmányokat írta Lengyel Réka, Máté Ágnes, utószó Szörényi László, Szeged, Lazi Könyvkiadó, 2015, 674 l.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata