Paraizs Júlia

Paraizs Júlia

Paraizs Júlia
...
XIX. századi Osztály
tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató)
assistant research fellow
(36 1) 279 2764
 • magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • PhD
 • MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, XIX. Századi Osztály, tudományos segédmunkatárs (2011-től) 
 • Közép-európai Egyetem (CEU), Nemzetközi kapcsolatok és Európa tanulmányok Tanszék, ügyvivő (2003–2011)
 • Legjobb előadás díja (2013), „Fiatal kutatók félidőben”
 • MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa Társadalom-, Gazdaság- és Humán Tudományi Szakbizottság díja
 • Arany János Shakespeare-fordításainak kritikai kiadása
 • Shakespeare magyarországi fogadtatása a XIX. században
 • színháztörténet
 • fordítástörténet
 • OTKA társ kutató,K 81197 Arany János kritikai kiadása, MTA Irodalomtudományi Intézet. Vezető kutató: Korompay H. János
 • OTKA társ kutató. K 108670. Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Vezető kutató: Gyáni Gábor
 1. Paraizs Júlia, Kisebb-nagyobb örömök: Arany János Shakespeare-fordításai a sajtó alá rendezés tükrében = Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal: Egy rejtőzködő életmű újraolvasása, szerk. Dávidházi Péter, Komáromy Zsolt, Bp., Reciti, 2014, 91–110. (megjelenés alatt)
 2. Paraizs Júlia, A többes szerzőség poétikája: Petőfi Coriolanus-fordítása = Ki vagyok én? Nem mondom meg: Tanulmányok Petőfiről, szerk. Szilágyi Márton, Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014.
 3. Paraizs Júlia, N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle színházi rovatára, Irodalomtörténet, 2013/3, 447–453.
 4. Paraizs Júlia, Bartha Katalin Ágnes: Shakespeare Erdélyben. XIX. századi magyar nyelvű recepció, Irodalomtörténet, 2012/2, 255–262.
 5. Paraizs Júlia, „Sándor ezért még hálás lesz nekem a túlvilágon”: A szövegrevízió mint a kulturális emlékezés alakzata Petőfi Shakespeare-fordításának fogadtatástörténetében = Idegen költők – Örök barátaink: Világirodalom a magyar kulturális emlékezetben, szerk. Gárdos Bálint, Péter Ágnes, Ruttkay Veronika, Timár Andrea, Vince Máté, Bp., L’Harmattan, 2010, 219–244.
 6. Paraizs Júlia, Re-gendering or Unsexing? Shakespeare’s Sonnets in Hungarian = Shakespeare’s Sonnets Global: An Anthology Celebrating the Quartercentenary of Shake-speares Sonnets (1609), szerk. Jürgen Gutsch, Manfred Pfister, Dozwil TG Switzerland, Edition SIGNAThUR, 2009, 325–336.
 7. Paraizs Júlia, A szövegkönyv szelleme: A Bárka Színház Hamletjének szövegkönyvéről és persze a Szellemről is, Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat, 2007, http://apertura.hu/2007/nyar/paraizs
 8. Paraizs Júlia, Hamlet bárkája: Tim Carroll és a Globe-módszer a Bárka Színházban = Látszanak, mert játszhatók: Shakespeare a színpad tükrében, szerk. Géher István, Tabi Katalin, Bp., ELTE, 2007, 41–67.
 9. Paraizs Júlia, The Author, the Editor and the Translator: William Shakespeare, Alexander Chalmers and Sándor Petőfi or the Nature of a Romantic Edition = Shakespeare Survey 59. Editing Shakespeare, szerk. Peter Holland, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 124–135.
 10. Paraizs Júlia, Petőfi Coriolanus-fordítása = Shakespeare-kollégium, szerk. Hermann István, Papp István, vál. Géher István, Bp., Argumentum – Eötvös József Collegium, 2000, 53–87.

Ösztöndíj:

 • Vendégkutató, Trinity College, Cambridge, 2014 (4 hónap)
 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2011, Shakespeare Institute, University of Birmingham (3 hónap)
 • European Society for the Study of English (ESSE), Bursary 2005 (Type A) rövid kutatói ösztöndíj, Shakespeare Institute, University of Birmingham, (2005 júliusa)
 • Eötvös József Collegium ösztöndíjas tanulmányútja, Beloit College, Wisconsin, Egyesült Államok, (4 hónap, 1998. őszi szemeszter) 

Oktatás:

 • Demonstrátor. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék (1999–2000)
 • Megbízott előadó. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék (2000–2004)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata