Széchenyi Ágnes

Széchenyi Ágnes

Széchenyi Ágnes
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2779
 • ELTE BTK magyar - orosz szak
 • CsC, 1994
 • 2007 habilitáció, ELTE
 • MTA köztestületi tag
 • az International Baccalaureate Organization (IB) vezető vizsgáztatója
 • a Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagja
 • Pulitzer-emlékdíj (sajtótörténet kategória, 2007)
 • Schöpflin Aladár monográfia
 • a 20. század médiatörténete (a média társadalomtörténete; folyóirat-történet)
 • Biró Lajos írói és publicisztikai munkássága
 • művelődéstörténet
 • általában véve az irodalom és a történelem határvidéke
 1. Exil im Hotel Plaza: der Lebensabend des Ungarischen Emigranten Franz Molnár (1940-1952). In: Deutschsprachige Exilliteratur seit 1933. Band 3 USA. Herausgegeben von John M. Spalek, Konrad Feichenfeldt und Sandra Hawrychak. Berlin/New York, De Gruyter Saur, 2010. 180-207.
 2. Lélegzetvétel. Válasz 1946-1949. (Monográfia) Budapest, Argumentum Könyvkiadó, 2009. 300 l.
 3. A Nyugat német mása: Jung Ungarn, Berlin, 1911. In: Nyugat népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról. Angyalosi Gergely - F. Csorba Csilla - Kulcsár Szabó Ernő - Tverdota György (szerk.). Budapest, PIM, 2009. 178-199. 
 4. „Sznobok és parasztok” Válasz, 1934–1938. Elvek, frontok, nemzedékek (Monográfia), Budapest, Argumentum Könyvkiadó, 1997, 195 l.
 5. Válasz, 1934–1938 (Antológia, válogatás és utószó), Budapest, Magvető, 1986, 671 l.
 6. Szép szóval. Fejtő Ferenc ifjúkori írásai (Válogatás, szerkesztés és utószó), Budapest, Nyilvánosság Klub – Századvég Kiadó, 1992, 360 l.
 7. Hommage á Fejtő Ferenc. A 90 éves Fejtő Ferenc köszöntése emlékezésekkel és tanulmányokkal, (Társszerkesztők: JacquelineCherrault Serper, Kende Péter, Litván György, Papp Gábor és Jacques Rupnik. Szerkesztés és tanulmány), Budapest, Világosság, 1999, 307 l.
 8. Játék és lelkiismeret: Szegi Pál válogatott írásainak gyűjteménye, (Válogatás, szerkesztés), Budapest, Argumentum Kiadó – Philobiblon, 2001, 371 l.
 9. Menedékház. Sárközi Márta-emlékkönyv, (Szerkesztés, tanulmány és interjúk), Budapest, Magvető, 2004, 455 l.
 10. Kornfeld Móric, Trianontól Trianonig: Tanulmányok és dokumentumok, (Szerkesztés, bevezető tanulmány, jegyzetek), Budapest, Corvina, 2006, 480 l.
 11. Baron Móric Kornfeld. Reflections on Twentieth Century Hungary: a Hungarian Magnate’s View, (Edited with Forword and Introduction By ~, New York: Social Science Monographs, Boulder, Colorado. Centre for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey, 2007, 391 l.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata