Szénási Zoltán

Alapadatok

Szénási Zoltán
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2760

Életrajz

magyar-történelem szakos középiskolai tanár (PPKE BTK; 1999)

PhD (ELTE BTK; 2007)

 • óraadó a PPKE BTK Magyar Irodalom és Esztétika Tanszékein (2007‒2012)
 • a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fiatal Kutatatói Tagozatának titkára (2010‒2015)
 • a Magyar Irodalomtörténeti Társaság MIT füzetek című sorozatának sorozatszerkesztője (2012-től)
 • a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségi tagja (2013-tól)
 • az Új Forrás című irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat szerkesztője (2010‒2012), felelős szerkesztője (2013-tól)
 • az Irodalomismeret című irodalmi, művészeti és muzeológiai folyóirat szerkesztője (2011), felelős szerkesztője (2012‒2015)

Kutatások

 • Babits Mihály 1916 és 1920 között keletkezett verseinek kritikai kiadása

 • Keresztény hagyomány és 20. századi magyar líra kapcsolata a 20. század elejétől napjainkig

 • Konzervatív kritika és irodalmi modernség viszonya

Publikációk

 1. „Újíts: de ne rombolj!”: Megjegyzések Babits és az irodalmi konzervativizmus kérdéséhez = „Ki mit lát belőle”: Nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez, szerk. Kelevéz Ágnes, Lengyel Imre Zsolt, Bp., MIT, 2017 (MIT konferenciák 4.) 89–99.
 2. Inter arma: Egy „úgynevezett »irodalmi« vita” tanulságai = E nagy tivornyán: Tanulmányok 1916 mikortörténelméről, szerk. Kappanyos András, Bp., MTA BTK, 2017, 377–385.
 3. Örökkék ég alatt: Tanulmányok, Szombathely, Savaria University Press, 2016. (Kézjegy)
 4. Két irodalom határán: A fiatal Horváth János kritikái a magyar irodalmi modernségről, Literatura, 2015/1, 58–71.
 5. Vasadi Péter, Bp., Balassi, 2014. (Kortársaink)
 6. Az irodalom mint a politika tapasztalata: A Magyar Figyelő történetének első periódusában (1911–1914), Irodalomismeret, 2014/4, 4‒17.
 7. Literatúra, teológia a modernita: Historická, existenciálna a náboženská skúsenosť v básnickom diele Jánosa Pilinszkého, World Literature Studies 2014/1, 74‒87.
 8. Párhuzamosok a végtelenben: Tanulmányok, esszék, kritikák, Tata, Új Forrás, 2012. (Új Forrás Könyvek)
 9. A szavak sokféleségétől a Szó egységéig: Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből, Bp., Argumentum, 2011. (Irodalomtörténeti füzetek 170.)
 10. A Nyugat párbeszédei: A magyar irodalmi modernizáció kérdései, szerk. Finta Gábor, Horváth Zsuzsa, Sipos Lajos, Szénási Zoltán, Bp., Argumentum, 2011.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata