Szolláth Dávid

Szolláth Dávid

Szolláth Dávid
...
Irodalomelméleti Osztály
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2777
 • egyetemi diploma
 • PhD
 • PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola óraadó, témavezető
 • Déry Tibor-díj
 • Hauser Arnold-díj
 • Jelenkor Irodalmi és művészeti folyóirat
 • Literatura
 • huszadik századi magyar irodalomtörténet
 • irodalom és politika
 • fordításelmélet
 1. Szolláth Dávid, Felfedezések könyve: „Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban. Szerkesztette Schein Gábor–Szűcs Teri. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013 Literatura 40(2014/4) pp. 395-407.
 2. Szolláth, Dávid, Le débat avec le maître. Les essais de Miklós Mészöly sur Camus = Camus de l'autre côté du Mur: Réceptions de l'oeuvre camusienne, szerk. Horváth Krisztina, Maár Judit, Paris, Éditions L'Harmattan, 2014. pp. 209-216.
 3. Szolláth Dávid, Bábelt kövenként: Még egyszer Szentkuthy Miklós Ulysses-fordításáról = A Nemzet Kalogánya: Kálmán C. György 60. születésnapjára, szerk. Veres András - Jeney Éva Bp., Reciti, 2014. pp. 182-194.
 4. Szolláth Dávid, Világhiány proletárversben: József Attila külváros-verseinek műfajához, Literatura, 39(2013/4) pp. 385-399.
 5. Szolláth Dávid, A külvárosi tájleírás: József Attila külváros-verseinek műfajához = Egy közép-európai értelmiségi napjainkban: Tverdota György 65. születésnapjára, szerk. Angyalosi Gergely, E. Csorba Csilla, Gintli Tibor, Veres András, Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2012. pp. 131-142.
 6. Szolláth Dávid, A kommunista aszketizmus esztétikája: A huszadik századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom-történeti vonatkozása. Bp., Balassi, 2011. 288 p. (OPUS. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat; 13.)
 7. Szolláth Dávid, Leletmentés: Válogatott szentkuthyzmusok az Ulysses szövegében, Alföld, 61: (szeptember) pp. 64-74. (2010)
 8. Szolláth Dávid, „Kelet-Közép-Európát kellene megfogalmaznunk prózában”. Mészöly Miklós nyolcvanas évekbeli esszéiről, = Thomka-symposion, szerk. Kisantal Tamás, Mekis D. János, P. Müller Péter, Szolláth Dávid, Pozsony, Kalligram, 2009, 288–299.
 9. Szolláth Dávid, A kultuszkutatás két tendenciája, Budapesti Könyvszemle, 2004/4.
 10. Szolláth Dávid, A forradalmi költőtriász – A Petőfi–Ady–József Attila-kánon az ötvenes és a hatvanas években, Literatura, 2009/4, 446–458.
 11. Szolláth Dávid, Az egzisztencializmus mint vád és a Camus-hasonlat a Mészöly-kritikában, Jelenkor, 2002/1

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata