Török Zsuzsa

Török Zsuzsa

Török Zsuzsa
...
XIX. századi Osztály
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2775
 • 2003–2006:     Szegedi Tudományegyetem BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Klasszikus Magyar Irodalom alprogram (abszolutórium)
 • 2002–2003:     Babeş–Bolyai Tudományegyetem BTK, Magyar Irodalom Tanszék, Irodalom és társadalom MA
 • 1998–2002:     Babeş–Bolyai Tudományegyetem BTK (Kolozsvár):
  • magyar nyelv és irodalom szakos tanár
  • angol nyelv és irodalom szakos tanár
 • PhD (summa cum laude) – Szegedi Tudományegyetem (2011)
 • 2016–:Tudományos munkatárs (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, XIX. Századi Osztály)
 • 2008–2016: Tudományos segédmunkatárs (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, XIX. Századi Osztály)
 • 2007–2008: Tudományos segédmunkatárs (MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája – Szegedi Tudományegyetem BTK, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék)

MTA Nőtörténeti Munkabizottság (tag)

Bolyai Emléklap (2016)

RECITI (szerkesztőbizottsági tag)

 • Írói és írónői életpályák és a sajtókiadványok kapcsolatának vizsgálata a XIX. század második felében; az irodalom társadalmi jelenlétének és használatának kérdései
 • Arany János elbeszélő költeményeinek kritikai kiadása
 • 2014–2018: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet: Arany János kritikai kiadása (társkutató – Arany János elbeszélő költeményeinek kritikai kiadása). Projektvezető: Dr. Korompay H. János (OTKA 108503)
 • 2013‒2017: MTA BTK Történettudományi Intézet: Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon (társkutató ‒ A nők szerepe a modern nemzeti tudat alakulásában a 19. században). Projektvezető: Dr. Gyáni Gábor (OTKA 108670)
 • 2011‒2014: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet: Petelei István összes novellájának kritikai kiadása. Vezető kutató (OTKA PD 1011033)
 • 2010–2014: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet: Arany János kritikai kiadása (társkutató – Arany János elbeszélő költeményeinek kritikai kiadása). Projektvezető: Dr. Korompay H. János (OTKA 81197)
 • 2007–2011: SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék: 19. századi irodalmi és művelődéstörténeti források: Gyulay Lajos naplói (munkatárs). Projektvezető: Dr. Zentai Mária (OTKA K68866)
 • 2003–2006: SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék: A 19. századi magyar művelődéstörténet elfeledett forrásai (www.kiad.hu) (munkatárs). Projektvezető: Dr. Szajbély Mihály (OTKA T 037847)

Könyv:

 1. Petelei István és az irodalom sajtóközege (Média- és társadalomtörténeti elemzés), Bp., Ráció Kiadó, 2011, 224 old.

Szövegkiadás:

 1. Petelei István összes novellái I–II. (Szerzői kötetek), Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, 664 old.
 2. Petelei István összes novellái III–IV. (Sajtómegjelenések és kéziratok 1878–1906), Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 860 old.

Tanulmányok:

 1. A konyhaszolgálótól Szűz Máriáig (Az irodalom hétköz- és ünnepnapi közegei a 19. század végén) = A látható könyv, szerk. Hász-Fehér Katalin, Szeged, Tiszatáj Könyvek, 2006, 179−226.
 2. „Bizonyosan az igazi megelégedés csak a családi életben van” (Petelei István családtagjaihoz írt levelei), Irodalomtörténeti Közlemények, 2007/1–3, 225–296.
 3. Az Aranyfüst és a kulcsregény műfaja a modernizmus magyar irodalmában, Irodalomtörténet 2013/3, 350–374.
 4. A férfiruhás írónő. Vay Sarolta/Sándor és az átöltözés társadalomtörténete, Irodalomtörténet 2014/4, 466‒484.
 5. A Wohl-nővérek emancipációja. Társadalomtörténeti megközelítés hosszmetszetben, Aetas, 2015/1, 87‒115.
 6. „Legtermékenyebb összes női iróink között” Beniczkyné Bajza Lenke és a könyvipar a 19. század második felében, Irodalomtörténet, 2015/4, 375–398.
 7. Sartorial Heroism and Nation-Building: Female Cross-Dressing in Nineteenth Century Hungarian Fiction (A Case Study), Hungarian Studies, 30(2016)/1, 73–87.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata