Tüskés Gábor

Tüskés Gábor

Tüskés Gábor
...
XVIII. századi Osztály
tudományos tanácsadó, osztályvezető
scientific advisor, head of department
(36 1) 279 2773
 • 2004: habilitáció (ELTE): az irodalomtudomány habilitált doktora
 • 1997: az irodalomtudomány doktora / MTA doktora (DSc)
 • 1987: a történelem(néprajz)tudomány kandidátusa (CSc)
 • 1975–1980: az ELTE német nyelv és irodalom, történelem és néprajz szakos hallgatója
 • MTA doktora (DSc)
 • 2006-tól: egyetemi tanár (Eszterházy Károly Főiskola, Világirodalom Tanszék)
 • 2005: egyetemi magántanár (ELTE)
 • 2004–2006: kinevezett egyetemi docens (Eszterházy Károly Főiskola)
 • 1991-től: az MTA Irodalomtudományi Intézetének tud. munkatársa, 1992-től főmunkatársa, 2000-től osztályvezetője, tud. tanácsadója
 • 1980–1982: az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának szerződéses munkatársa
 • 2010-től: az EKF Intézményi Doktori Tanácsának tagja
 • 2009–2010: az MTA Felsőoktatási Munkacsoportjának tagja
 • 2008-tól: az MTA és az Österreichische Akademie der Wissenschaften Irodalom- és Kultúratudományi Bizottságának alelnöke
 • 2005–2007: az OTKA Magyar Irodalomtudomány – Modern Filológia zsűrijének elnöke
 • 2003-tól: az MTA Irodalomtudományi Bizottságának tagja
 • 2001-től: a Grimmelshausen-Gesellschaft és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság vezetőségi tagja
 • 2015: Humboldt-díj
 • 2012: Tarnai Andor-díj
 • 2009: ajánlás az MTA levelező tagságára
 • 2004: Klaniczay-díj
 • 2000–2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • Simpliciana – Schriften der Grimmelshausen-Gesellschaft
13. 09. 1955, Pécs/Hungary
 • 2004  Lecturer of Literary Studies, Loránd Eötvös University, Budapest
 • 1997  Doctor of Literary Studies / Doctor of the Hungarian Academy of Sciences (DSc)
 • 1987  Candidate in Historical Studies (CSc)
 • 1984  PhD, Loránd Eötvös University, Budapest
 • 1980  State Examination: German Language and Literature; Ethnology, Loránd Eötvös University, Budapest
 • 1974  Maturity Examination, Klára Leöwey Gymnasium, Pécs

Doctor of Literary Studies / Doctor of the Hungarian Academy of Sciences (DSc)

 • 2006–          Chair of the Department of Comparative Literature, Károly Eszterházy College, Eger
 • 2004–2006    Associate Professor of Comparative Literature, Károly Eszterházy College, Eger
 • 2000–          Head; Scientific Counsellor, Depertment of 18th-Century Studies, Institute for Literary Studies, Research Center for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest
 • 1992–1999    Senior Member, Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest
 • 1991            Research Fellow, Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest
 • 1989–1990    Alexander von Humboldt Foundation Fellow, Würzburg University
 • 1987–1989    Hungarian Academy of Sciences–Soros Foundation Fellow
 • 1983–1986    Hungarian Academy of Sciences Postgraduate Fellow
 • 1980–1982    Contractual Fellow, Research Group of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences
 • 2011–         Foundation Member of the Doctoral School of Cultural History and Education, Károly Eszterházy College, Eger
 • 2010–         Member of the Scientific Committee of the Görres Society
 • 2009–2010   Member of the Work-Group for Higher Education of the Hungarian Academy of Sciences
 • 2008–         Vice-President of the Committee of Literary and Cultural Studies of the Hungarian Academy of Sciences and the Austrian Academy of Sciences
 • 2005–2007   President of the Jury for Hungarian Literary Studies and Modern Philology of OTKA
 • 2003–         Member of the Committee of Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences
 • 2001–         Leading Member of the Grimmelshausen Society
 • 2015             Humboldt Research Award
 • 2012             Andor Tarnai Award
 • 2009             Nomination for Corresponding Membership of the Hungarian Academy of Sciences
 • 2004             Tibor Klaniczay Award
 • 2000–2003     Széchenyi Professorial Fellowship
 • 1996, 1998     Research Grant of the British Academy, The Warburg Institute, London
 • 1994             Research Grant of the Mellon Foundation, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel
 • 1993             Associate Researcher, Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Paris

Simpliciana – Schriften der Grimmelshausen-Gesellschaft

 • XVIII. századi magyar irodalomtörténet
 • német–magyar irodalmi kapcsolatok
 • neolatin irodalom
 • vallásos irodalom
 • Rákóczi és Mikes életműve
 • 2010-től: Mikes-szótár (OTKA)
 • 2004–2007: Historia litteraria. A magyar irodalomtudomány és kritika története 1701–1772 (OTKA)
 • 1998–2000: II. Rákóczi Ferenc levelei és kisebb írásai (OTKA)
 • 1993: A magyarországi népi vallásosság annotált bibliográfiája (1960–1990) (OKTK)
 • 1991–1994: A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai (OTKA)
 • European Literature of the Early Modern Period (German, French, English, Hungarian)
 • Cultural History, the History of Ideas in the 17th and 18th Centuries
 • History of Neo-Latin Literature and Rhetoric
 • History of Literary Scholarship in the 18th Century
 • Connections between Literature and the Visual Arts
 • 2010–2013 The Digital Kelemen Mikes Dictionary (OTKA)
 • 2004–2007 Historia Litteraria. The History of Literary Studies and Critics in Hungary 1701–1772 (OTKA)
 • 1998–2000 Letters and Minor Works of Ferenc Rákóczi II (OTKA)
 • 1993        Annotated Bibliography of the Popular Piety in Hungary (1960–1990) (OKTK)
 • 1991–1994 European Connections of Narrative Religious Literature in the 17th Century (OTKA)
 1. Tüskés Gábor: Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében. Budapest, 1993, Akadémiai, 454 p.
 2. Gábor Tüskés – Éva Knapp: Volksfrömmigkeit in Ungarn. Beiträge zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte. Dettelbach bei Würzburg, 1996, Verlag J. H. Röll, 615 p. (Quellen und Forschungen zur Europäischen Ethnologie Bd. XVIII.)
 3. Gábor Tüskés: Johannes Nádasi: Europäische Verbindungen der geistlichen Erzählliteratur Ungarns im 17. Jahrhundert. Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2001. 533 p., ill. (Frühe Neuzeit, Bd. 62)
 4. Tüskés Gábor – Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században. Források, formák, közvetítők. Budapest, Osiris, 2001. 410 p., ill.
 5. Tüskés Gábor – Knapp Éva: Az egyházi irodalom műfajai a XVII–XVIII. században. Tanulmányok. Budapest, Argumentum, 2002. 286 . (Irodalomtörténeti Füzetek 151.)
 6. Éva Knapp – Gábor Tüskés: Emblematics in Hungary: A study of the history of symbolic representation in Renaissance and Baroque literature. Tübingen, Niemeyer, 2003, 322 p. 80 ill. (Frühe Neuzeit, 86)
 7. Knapp Éva – Tüskés Gábor: Populáris grafika a 17–18. században. Budapest, Balassi, 2004, 270 p, 134 kép.
 8. Gábor Tüskés – Éva Knapp: Germania Hungaria litterata.: Deutsch-ungarische Literaturverbindungen in der frühen Neuzeit. Berlin: Weidler Buchverlag, 2008. 369 p. (Studium Litterarum; 15.)
 9. Knapp Éva – Tüskés Gábor: Sedes Musarum. Neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon, Debrecen, Egyetemi, 2009, 455 l. (Csokonai Könyvtár, 44).
 10. Kelemen Mikes: Lettres de Turquie. Édition établie sous la direction de Gábor Tüskés. Avant-propos d’Antal Szerb. Préface de Jean Bérenger. Traduites du hongrois et annotées par Krisztina Kaló et Thierry Fouilleul. Avec des notes historiques de Ferenc Tóth. Édition revue et préparée par Michel Marty. Paris, Honoré Champion, 2011, 384. o. (Bibliothèque d’Études de l’Europe Centrale, 7)
 1. Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung / Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile: The Work of Kelemen Mikes in the Context of European Enlightenment / Transmission de la littérature et interculturalité en exil: L’œuvre de Kelemen Mikes dans le contexte des Lumières européennes, Hrsg./ed./éd. Gábor Tüskés unter Mitarbeit von / in collaboration with / en coopération avec Bernard Adams, Thierry Fouilleul, Klaus Haberkamm, Bern – Berlin – Bruxelles et al., Peter Lang, 2012, 561 p.

 2. Kelemen Mikes: Lettres de Turquie. Édition établie sous la direction de Gábor Tüskés. Avant-propos d’Antal Szerb. Préface de Jean Bérenger. Traduites du hongrois et annotées par Krisztina Kaló et Thierry Fouilleul. Avec des notes historiques de Ferenc Tóth. Édition revue et préparée par Michel Marty. Paris, Honoré Champion, 2011, 384 p. (Bibliothèque d’Études de l’Europe Centrale, 7)

 3. Fortunatus, Melusine, Genofeva. Internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit. Hrsg. von Dieter Breuer und Gábor Tüskés, unter Mitarbeit von Rumen István Csörsz und Béla Hegedüs. Bern, Berlin usw. Peter Lang, 2010, 591 p., ill. (Beihefte zu Simpliciana, 6)

 4. Militia et litterae. Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa. Hg. von Wilhelm Kühlmann und Gábor Tüskés unter Mitarbeit von Sándor Bene, Tübingen, Niemeyer, 2009, 462 p. (Frühe Neuzeit, 141)

 5. Obsidio Agriae Anno 1552.: Texte zur Rezeption eines ungarischen Geschichtsstoffes. Hrsg. von Péter Lőkös und Gábor Tüskés. Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, 2008. 127 p.

 6. Gábor Tüskés – Éva Knapp: Germania Hungaria litterata. Deutsch-ungarische Literaturverbindungen in der frühen Neuzeit. Berlin: Weidler Buchverlag, 2008. 369 p. (Studium Litterarum; 15.)

 7. Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit. Der Ungarische oder Dacianische Simplicissimus im Kontext barokker Reiseerzählungen und Simpliziaden. Hg. v. Dieter Breuer und Gábor Tüskés, unter Mitarbeit v. Rumen István Csörsz und Béla Hegedűs, Bern, Peter Lang, 2005, 409 p.

 8. Correspondance de François II Rákóczi et de la Palatine Elżbieta Sieniawska 1704–1727. Publiée avec collaboration de Gábor Tüskés par Ilona Kovács et Béla Köpeczi. Budapest, Balassi, 2004. 187 p.

 9. Éva Knapp – Gábor Tüskés: Emblematics in Hungary: A study of the history of symbolic representation in Renaissance and Baroque literature. Tübingen, Niemeyer, 2003, 322 p. 80 ill. (Frühe Neuzeit, 86)

 10. Gábor Tüskés: Johannes Nádasi: Europäische Verbindungen der geistlichen Erzählliteratur Ungarns im 17. Jahrhundert. Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2001. 533 p., ill. (Frühe Neuzeit, Bd. 62)

 11. Gábor Tüskés – Éva Knapp: Volksfrömmigkeit in Ungarn. Beiträge zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte. Dettelbach bei Würzburg, 1996, Verlag J. H. Röll, 615 p. (Quellen und Forschungen zur Europäischen Ethnologie Bd. XVIII.)

Ösztöndíj:

 • 2010, 1998: az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjasa az aacheni Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Germanisztikai Intézetében
 • 1996 és 1998: a British Academy vendégkutatója a londoni Warburg Intézetben az MTA és a British Academy közti csereegyezmény keretében
 • 1994: a Mellon Alapítvány ösztöndíjasa Wolfenbüttelben
 • 1993: a CNRS chercheur associé-ja Párizsban
 • 1989–1990: az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjasa a Würzburgi Egyetem Germanisztikai Intézetében
 • 1987–1989: az MTA-Soros Alapítvány ösztöndíjasa
 • 1983–1986: az MTA TMB továbbképzési ösztöndíjasa

References

 • Who’s Who in the World. New Providence, Marquis, 2001.
 • Dictionary of International Biography. Cambridge, International Biographical Center, 2000.
 • Scholars of Early Modern Studies. Annual Directory, Kirksville, Mo., Sixteenth Century Journal Publisher, Inc., Center for Reformation Research, 1997–2000.
 • Several reviews in international journals, e. g. Acta Comeniana, Annales de l’Est, Camœnæ Hungaricæ, The Czech Historical Review, XVIIIe siècle, Emblematica, Etudes Germaniques, Folia Historica Bohemica, Germanistik, Journal of Neo-Latin Language and Literature, Renaissance Quarterly, Slavonic and East Europen Review, Studi Francesi, Wiener Studien, Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata