Újváriné Tüskés Anna

Alapadatok

Újváriné Tüskés Anna
...
Bibliográfiai Osztály
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2772

Életrajz

 • francia és művészettörténet bölcsész és tanár, 2005
 • PhD 2009
 • MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum 2007-2013
 • Orpheus Noster (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)

Kutatások

 • 20. századi magyar irodalom és francia kapcsolatai
 • egyetemtörténet
 • középkori és 18-20. századi európai képzőművészet

Publikációk

 1. Tüskés Anna: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen 1365-1526. Students from Hungary at the University of Vienna 1365-1526. Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 1. Budapest, ELTE Levéltár, 2008. 481 p. ISBN:978-963-463-974-9
 2. Tüskés Anna (szerk.): Fodor András és Tüskés Tibor levelezése 1959-1966. Pécs, Pro Pannonia Kiadó, 2008. 463 p.
 3. Borsodi Csaba - Tüskés Anna: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története képekben 1635–2010. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2010. 293 p. (ISBN:978-963-284-169-4)
 4. Tüskés Anna - Kerny Terézia (szerk.): Omnis creatura significans: Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Budapest, CentrArt Egyesület, 2009. 445 p. (ISBN:9789630665025)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata