Virágh András

Alapadatok

Virágh András
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály
tudományos segédmunkatárs, fiatal kutatói ösztöndíjas
(+36 1) 277 2779

Életrajz

2000–2006: Magyar szakos bölcsész-tanár (ELTE BTK)

2001–2006: Összehasonlító irodalomtudomány szakos bölcsész (ELTE BTK)

2007–2010: Doktori képzés, abszolutórium (KRE BTK)

 

PhD (2016)

 • reciti, felelős szerkesztő (2018-tól)
 • MTA BTK ITI, fiatal kutató (2015-től)
 • 2004: tudományos ösztöndíj, ELTE BTK
 • 2007: PhD-ösztöndíj, 3 év, KRE BTK
 • 2014: Móricz-ösztöndíj, 1 év
 • 2015: NKA Alkotói Ösztöndíj, 1 év

Kutatások

 • magyar próza- és sajtótörténet 19001945
 • fantasztikus irodalom, gothic literature
 • mediológia
 • Kosztolányi-kutatócsoport, 20102018, adatgyűjtő
 • Jókai Mór Véres könyvének kritikai kiadásra való előkészítése, 2014

Publikációk

 1. Cholnoky Viktor, a szépíró: Írásgyakorlatok – publikálási stratégia – korai recepció. Tempevölgy könyvek 24. Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2017.
 2. „A Pistoli-sorozat: Egy Krúdy-szövegcsoport vizsgálata”. Irodalomtörténet 98 (2017): 304–316.
 3. „Hat szerző keres egy szerepet: Látlelet 1907-ből, egy hosszabb kitérővel”. Irodalomtörténeti Közlemények 121 (2017): 567–580.
 4. „Korszerűtlen filológia, avagy a tárcanovellától a szövegatlaszig: Cholnoky László publikálási praxisa: Éjszaka”. Irodalomtörténet 97 (2016): 204–215.
 5. „Egy előszó, és ami mögötte van: Éjfél. Magyar írók misztikus novellái, 1917”. Kalligram 24, 7–8. sz. (2015): 150–155.
 6. „Az írás szeszélye: Jósika Miklós: Két élet – Babits Mihály: A gólyakalifa. Irodalomtörténet 94 (2013): 375–399.
 7. „Szemesnek áll a világ? A metonimikus szervezettség nyomai Cholnoky Viktor Trivulzió szeme c. novellájában”. In Az olvasás labirintusában: Tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára, szerkesztette Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor, 494–508. Budapest: Ráció Kiadó, 2013.
 8. „Youth and Method: The Monk between inscriptions and judgements”. In Asteriskos 3., edited by Vilmos Bárdosi, 239–252. Budapest: ELTE, 2012.
 9. „A térbe vetett hang aspektusai: Harsányi Kálmán: A kristálynézők”. Irodalomtörténet 91 (2010): 355–373.
 10. „Egy metaszöveg megkonstruálásának filológiai alapvetései és elméleti továbbgondolása: Kísérlet Cholnoky Viktor Trivulzió-történeteinek újrarendezésére”. In Kezdődő modernség, induló avantgárd, szerkesztette Bednanics Gábor, Eisemann György, 73–102. Budapest: Ráció Kiadó, 2006.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata