Az osztály története

A Bibliográfiai Osztály 1957-ben alakult meg Kemény G. Gábor vezetésével, akit e tisztségben 1962-től Gerézdi Rabán, 1965-től Vargha Kálmán, majd 1985-től haláláig Kókay György követett. A kezdeti kisebb-nagyobb irodalomtörténeti bibliográfiai munkálatok és feladatok elvégzése után, az 1960-as években bontakozott ki az a nagyméretű, a tudományág történetében példátlan, összegző bibliográfiai vállalkozás, amelynek célja az eddigi magyar irodalomtörténeti szakirodalom teljes összegyűjtése, rendezése és sorozat keretében való publikálása volt A magyar irodalomtörténet bibliográfiája címmel. A bibliográfia irodalomtörténeti monográfiákat, tanulmányokat, cikkeket és kritikákat, valamint kritikai kiadásokat, életműsorozatokat és jegyzetekkel ellátott szövegközléseket vesz figyelembe. Az 1970 előtti szakirodalmat a nagy irodalomtörténeti korszakok szerint osztályozták, ezen belül általános és személyi részre tagolva.

Az 1970–1990 közötti irodalomtörténeti szakirodalmat az OSZK éves bibliográfiai összeállításai tartalmazzák. A bibliográfia további kötetei ismét az Intézetben készültek: az 1991–1995 közötti kötet 2007-ben jelent meg (főszerkesztő: Kókay György, szerkesztők: B. Hajtó Zsófia és Csóra Karola). Az 1996–2000 közötti évek bibliográfiája Csóra Karola szerkesztésében jelent meg, 2013-ban. 2013-tól az irodalomtörténeti bibliográfia évenkénti bontásban, adatbázisban, az interneten fog megjelenni. A közel két és fél évig tartó előkészítő munkák után a bibliográfiai portált a 2017. november 23-án rendezett tudományos konferencia során közzétettük. A bibliográfiai gyűjtőmunkát, a korrigálást és a szerkesztést folyamatosan végezzük.

http://www.iti.mta.hu/mib/index.html

Kutatások

Projektek

  • a Bölcsészettudományi Kutatóközpont adatbázisainak folyamatos fejlesztése
  • az Irodalomtudományi Intézetben zajló A magyar irodalomtörténet bibliográfiája kézikönyvsorozat retrokonverziója, adatbázis-építés

Az osztály hírei

Az Irodalomtudomániy Intézet bibliográfiai portáljának elindítása

2016. november 23-án, a magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozat részeként megtartott Az Irodalomtudományi Intézet első hatvan éve (1956‒2016) című konferencián az Eötvös Könyvtár nagytermében nyilvánossá tettük az Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai portálját.

Az MTA Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai portáljának elindítása, Stauder Mária és Kecskeméti Gábor:

https://mtabtk.videotorium.hu/hu/recordings/14725/az-mta-btk-irodalomtudomanyi-intezet-bibliografiai-portaljanak-elinditasa

https://mtabtk.videotorium.hu/hu/recordings/14701/az-mta-btk-irodalomtudomanyi-intezet-bibliografiai-portaljanak-elinditasaTuskes Mariassy 072018. június 23-án a Magyar Nemzeti Múzeumban az MTA BTK Lendület Családtörténeti Kutatócsoport kutatói előadás-sorozatot tartottak a Múzeumok Éjszakája keretében. 
Az első előadáson a régész Mérai Dóra az Apafi családnak az almakeréki sírboltja fölött állt, ma a múzeumban őrzött síremlékéről, a második előadásban a történész Gyimesi Emese Szendrey Júlia második családjáról beszélt. 
A harmadik előadást intézetünk munkatársa, Újváriné Tüskés Anna tartotta a magát a 11. század közepéről eredeztető középnemesi Máriássy család 18–19. századi gyermekportréiról Gyermekek a Máriássy család ősgalériájában címmel, amelyben bemutatta, hogy az uralkodó és főnemesi családok szokásait követve a kisgyermekeket felnőtt mintára szabott díszes öltözetben és tárgyakkal ábrázolták. A magát a 11. század közepéről eredeztető Máriássy család írásos dokumentumokból megismerhető történetét a 16. századtól kísérik képzőművészeti ábrázolások. A család központja a Kassától 90 km-re a Hernád folyó völgyében fekvő Márkusfalva (ma: Markušovce, Szlovákia). 
Negyedikként a történész T. Orgona Angelika az amerikai milliárdos lány, Gladys Vanderbilt és a magyar mágnás, Széchényi László gróf 1908-as álomesküvőjéről tartott előadást.Tuskes2

Intézetünk munkatársa, Tüskés Anna 2018. május 3-án Rab Gusztáv hagyatékban talált, eddig kiadatlan 1956-os regényéről tartott előadást a Nagy Imre Emlékházban (1026 Budapest, Orsó utca 43.) 

Az 1963-ban Franciaországban elhunyt író hagyatéka 2012-ben került Magyarországra, a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A hagyaték legértékesebb része hét regény magyar nyelvű kézirata, melyek mindeddig nem jelentek meg nyomtatásban. Az előadás témája A párizsi gyors című három könyvből álló regény.

Az előadás összefoglalója és a meghívó letölthető.

 

NIT Meghivo

NITP1140094

TuskesAnna201803292018. március 29-én a budapesti Francia Intézetben a Frankofón hónap keretében Siècle des Lumières – Lumières d’un siècle címmel konferenciát rendeztek a Sociétét Diderot és Kanada Nagykövetsége támogatásával Jean Le Rond d’Alembert (1717–1783), az Enciklopédia társszerkesztője születésének háromszázadik évfordulója alkalmából.
A konferencia nyitó előadását a szervező Kovács Eszter tartotta d’Alembert fordításról vallott nézeteiről. Az első kerekasztal-beszélgetésen Csabai Tamás Pierre Bayle, Kovács Ilona pedig Benjamin Constant filozófiai szemléletéről beszélt.
A képzőművészetnek szentelt második kerekasztal keretében Ocsovai Dóra a tengeri állatok 18. századi ikonográfiáját vizsgálta, intézetünk munkatársa, Újváriné Tüskés Anna pedig Portraits de femmes avec oranger – Luxe dans les jardins seigneurieux au 18e siècle címmel tartott előadást, amelyben a narancsfák főúri kertekbe telepítésének 17–18. századi közép-európai divatját (Kővár, Eszterháza, Dég, Körmend, Pécel, Gödöllő, Kelementelek stb.) az európai kontextusba helyezve tekintette át a narancs szimbolikus jelentéseinek bemutatására fókuszálva.
A francia-magyar kapcsolatokat tárgyaló harmadik kerekasztal során Egyed Emese Fekete János fordításairól beszélt, Marsó Paula bemutatta Rousseau Dialógusainak magyar fordításait, Penke Olga pedig Voltaire műveinek 18. századi magyar fordításairól tartott előadást. A konferencia záró előadásában 
Claude Dauphin operarészletekkel illusztrálva mutatta be d’Alembert zenei kísérletezéseit.

A konferencia előadásairól készült felvételek megtekinthetők.

Dia012017. november 25-én a fehérvárcsurgói Károlyi kastélyban Európai műemlékvédelmi tendenciák különös tekintettel a Kárpát-medencére címmel rendeztek konferenciát, ahol nyolc külföldi (Olaszország, Franciaország, Szlovákia, Románia, Szerbia) és ugyanennyi magyarországi kutató mutatta be legújabb műemlékvédelmi kutatási eredményeit.

A konferencián intézetünk Bibliográfiai Osztályának tudományos munkatársa, Újváriné Tüskés Anna is előadást tartott A márkusfalvi vár és a Máriássy család 18. századi ősgalériája címmel a Kassától 90 kilométerre a Hernád folyó völgyében álló márkusfalvi vár 2016-ban kezdődött feltárásáról és helyreállítási munkálatairól (a rekonstrukciót 85%-ban az Európai Szociális Alap, 15%-ban a Szlovák Állam, továbbá a Munkaügyi és Kulturális Minisztérium támogatja). Az előadás fő célja az volt, hogy bemutassa a Máriássy család 18. századi tagjairól fennmaradt portrékat a múzeumi gyűjtemények, a szakirodalom, és a Máriássy Péter által a magántulajdonban lévő festményekről rendelkezésre bocsátott adatok és reprodukciók alapján.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata