A XVIII. századi Osztály könyvbemutatója

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya,
az MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport
és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság
a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen

2017. december 12-én, kedden 15:00 órakor könyvbemutatót rendez.
  

Konyvbemutato20171212

A bemutatott könyvek: 

Fénykeresők: Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában:
Kommentált forrásgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum kamarakiállításához, 2017. október /
Lichtsucher: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Kommentierte Quellensammlung zur Kabinettausstellung des Ungarischen Nationalmuseums, Oktober 2017,
írta, összeállította Csörsz Rumen István, HegedüsBéla, Kiss Margit, Lengyel Réka, Tüskés Gábor, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum–MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, 2017, 218 l.
 
Learned Societies, Freemasonry, Sciences and Literature in 18th-century Hungary:
A Collection of Documents and Sources, ed. by Réka Lengyel, Gábor Tüskés,
Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2017, 247 l.
 
Czibula Katalin, Theater und Öffentlichkeit: Beiträge zur ungarischen Theaterkultur des 18. und 19. Jahrhunderts, Budapest,Protea Kulturverein, 2016, 180 l.
 
Római költők a 18–19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius,
szerk. Balogh Piroska, Lengyel Réka, Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2017, 376 l.

A könyveket bemutatják:
Vaderna Gábor, Balogh Piroska, Dukkon Ágnes, Fórizs Gergely

A könyvek egy része kedvezményes áron megvásárolható a helyszínen.
  
Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtár (Budapest XI., Ménesi út 11–13., 1. emelet)

Az eseményre a meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata