Szegedy-Maszák Mihály (1943‒2016)

2016. július 24-én életének 74. évében elhunyt Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténész,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az összehasonlító irodalomtudomány,
a fordításelmélet és a magyar irodalom 19. századtól napjainkig tartó időszakának neves kutatója.


Szegedy Maszak Mihaly

 

Szegedy-Maszák Mihály 1943-ban született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol–magyar szakán 1966-ban szerzett tanári diplomát, majd posztgraduális tanulmányokat végzett a Cambridge-i Egyetemen.

Diplomájának megszerzése után 1981-ig az MTA Irodalomtudományi Intézetében dolgozott tudományos munkatársként, illetve főmunkatársként. Kutatási területe a regényelmélet, az összehasonlító irodalomtudomány és a magyar irodalom 19. századtól napjainkig tartó története volt.

Tudományos munkássága mellett 1981-től az ELTE irodalomtörténeti tanszékén is oktatott. 1990-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Magyarországi katedrája mellett számos külföldi egyetemen is tanított vendégprofesszorként.

1978-ban az irodalomtudományok kandidátusa lett, 1989-ben pedig megvédte akadémiai doktori értekezését. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 1993-ban, rendes taggá pedig 1998-ban választották.

Munkásságát több kitüntetéssel is elismerték: 1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 2003-ban pedig a Széchenyi-díjat kapta meg.

 

(Forrás: Magyar Tudományos Akadémia)