Közköltészet és népköltészet a XVIII. századi Magyarországon

CsorszRumen kozkolteszetA balassagyarmati Palóc Múzeum Múzeumi Hétfők – Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában című sorozatában 2016. november 21-én intézetünk munkatársa, Csörsz Rumen István tartott előadást Madaras leányok, lovas legények. Közköltészet és népköltészet a XVIII. századi Magyarországon címmel.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata