R. Takács Olga (1942–2017)

Búcsúzunk R. Takács Olgától (1942–2017), Intézetünk áldozatkész, nagylelkű egykori munkatársától. Fáradhatatlanul dolgozott az Irodalomtudományi Intézet hírének öregbítéséért intézeti titkárként Klaniczay Tibor, Béládi Miklós, Szabolcsi Miklós, Bodnár György oldalán.

Búcsúztatása 2017. november 2-án délután 4 órakor lesz a jezsuiták Jézus Szíve templomában (1085 Budapest, Mária u. 25.). 

Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében!

RTakacsOlga1

 

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata