Meghívó a Reneszánsz Osztály vitaülésére

M e g h í v ó

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen, 2015. április  29-én, szerdán  délután 4 órakor tartja soron következő vitaülését az intézet I. emeleti tanácstermében.

Tárgy: Zászkaliczky Márton: Tumultuózus szöveghagyomány: a Bocskai-felkelés politikai irodalmának keletkezéstörténete (Egy OTKA-kutatás textológiai és eszmetörténeti problémái)

Kérem szíves megjelenését!

 

Kecskeméti Gábor
igazgató

 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az előadásra ezúttal kivételesen SZERDAI NAPON kerül sor.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata