Bartók István előadása

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya 
a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 

2016. szeptember 27-én, kedden délután 4 órakor 

tartja soron következő vitaülését az intézet I. emeleti tanácstermében.

Tárgy:

Bartók István

„Patvaros philosophusok, viszzalkodo, magok hanio böltsek”
Adalékok az 1530–1580 között keletkezett magyarországi glosszák,
szójegyzékek és szótártöredékek kritikatörténeti vonatkozásaihoz


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata