A KULTÚRA NARRATÍVÁI – KORPORÁLIS NARRATOLÓGIA
CULTURAL NARRATIVES – CORPOREAL NARRATOLOGY

WOLFGANG MÜLLER-FUNK (Universität Wien)
előadása az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében

2016. március 31. 15 óra

az előadás helyszíne: az Intézet tanácsterme
(Ménesi út 11-13., I. emelet)

 

Az Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályán belül, de intézeten kívüli kollégákkal együttműködésben alakult Corpus alienum kutatócsoport szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt Transzfigurációk: korporális narratológia és idegenségkutatás a közép-európai kultúrakutatás megújításában című, a bécsi egyetem munkatársaival közös kutatási projektjének rendezvényére.


Wolfgang Müller-Funk több korábbi munkájában foglalkozott a kultúrakutatás és a narratológia lehetséges metszeteinek kérdéseivel: 2008-ban jelent meg Die Kultur und ihre Narrative című monográfiája, 2013-ban pedig egyik szervezője volt a Broken Narratives című kutatási programnak, melynek keretében több fontos konferencia is lezajlott.
Előadásában azt a kérdést vizsgálja, hogyan köthetők össze a kultúra narratológiai vizsgálatát célzó kutatásai a korporális narratológia által felvetett kérdésekkel.

Az előadás és a beszélgetés nyelve angol és német.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

https://corpusalienumblog.wordpress.com/
http://wolfgang.mueller-funk.com/

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya,
a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság és a XVIII. századi kutatásokat végző intézmények közös vitaülése

2016. március 8., 16 óra
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
I. emeleti tanácsterem

Szentpéteri Márton
Molnár János és Salamon temploma
(Templomrekonstrukció kőművesellenes kontextusban?)


Az előadás Szentpéteri Márton „Salamon temploma: Tudományos mesék a metaforikus építészet történetéből” műhelycímű, készülő könyvének egy tervezett fejezetéről szól röviden. Molnár János 1760-ban megjelent, „A' régi jeles épületekről” című könyvében Salamon templomának olyan antikvárius rekonstrukcióját nyújtja, amelyik a legjobb indulattal sem nevezhető szabadkőműves ihletésűnek, jóllehet a salamoni templom rekonstrukciója ekkorra már kulcsjelképe a maszonériának Európa-szerte. Az előadás első felében a szerző igyekszik elhelyezni Molnár rekonstrukciós kísérletét a magyar építészeti salamonizmus hagyományaiban. A második részben Molnár egy kevéssé ismert szövegéről (Hármas töredék, 1797), s annak „Az új gnosztikusok ellen” című részéről szól részletesebben. Ez a szöveg Molnár kőműves-ellenességének talán legmarkánsabb dokumentuma.


Penke Olga: „Magyar Voltaire”. Voltaire magyar fordításai a felvilágosodás korában

 

Voltaire forditas

2016. február 16. 15:00
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
I. emeleti tanácsterem

 

Az előadás a hasonló címmel készülő könyv néhány kutatási eredményét foglalja össze. A magyar felvilágosodás íróinak azokat a Voltaire-fordításait ismerjük jól, amelyek esztétikailag hagyományosabbak, témájuk a történelemmel érintkezik, és amelyeket jobbára nem tiltott a cenzúra: a történetírásokat, a tragédiákat, a Henriás című eposzt. A nemzetközi Voltaire-kutatások új eredményei és a magyar kézirattárak közelmúltban feltárult anyaga eddig nem ismert források és fordítások felderítését tették lehetővé. Kutatásainkban a rendkívül kis példányszámban megjelent vagy kéziratban maradt fordításokra koncentráltunk, amelyeknek szövege és készítői eddig ismeretlenek voltak. A kéziratos másolatok és fordítások arra engednek következtetni, hogy Voltaire magyar olvasóit azok a művek is mélyen megérintették, amelyekben merész tematikát és esztétikát követett a francia szerző, vagy amelyeket a cenzúra szigorúan üldözött. Az előadás választ keres arra a kérdésre, mennyiben módosítják ezek a fordítások azt a képet, amelyet eddig formáltunk Voltaire magyar hatásáról.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya
a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen

2015. október 27-én, kedden  délután 4 órakor tartja soron következő vitaülését az intézet I. emeleti tanácstermében.

Tárgy: LUFFY KATALIN: „Fejetlenek”-e Medgyesi Pál prédikációi? Avagy az exordium és más beszédrészek elméletéről és gyakorlatáról

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.