Intézetünk Irodalomelméleti Osztálya
2016. január 12-én narratológiai konferenciát rendez

Irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés címmel.

Helyszín:

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, Ménesi út 11-13., I. emeleti tanácsterem

 

A konferencia programja:

10.30 – 12.00 (elnök: Rákai Orsolya)

Kálmán C. György: Narratológia a határokon

Bezeczky Gábor: Ciklikus és lineáris idő

Hajdu Péter: Lírai narratológia

kávészünet

12.15 – 13.45 (elnök: Bezeczky Gábor)

Rákai Orsolya: Rejtett narratívák vagy ideológiák? Implicit elbeszélések szerepe az „irányított applikációban”

Földes Györgyi: A test a szövegben. Korporális narratológia – klasszikus narratológia

Jablonczay Tímea: Testi határátlépések és narratív stratégiák (A test mint metalepszis)

ebédszünet

14.45 – 16.15 (elnök: Hajdu Péter)

Veres András: Egy narratológiai kísérlet: Kosztolányi Esti Kornélja

Jeney Éva: Narratív hermeneutikai kör

Z. Varga Zoltán: Az elbeszélés strukturális vizsgálatától a textuális analízisig. Roland Barthes elbeszéléselméletei

kávészünet

16.30 – 18.00 (elnök: Kálmán C. György)

Hovanec Zoltán: A leírás valósága

Szolláth Dávid: A mágikus realizmus mint magyar művek interpretánsa (Mészöly, Gion, Bodor, Darvasi)

Vilmos Eszter: A holokausztemlékezet poétikái az utóbbi évek magyar irodalmában

András Csaba: A materiális kameratekintet – A Werckmeister harmóniák retorikája


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

GyarmatiFanni naplo1

Műhelykonferencia

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni
Naplójáról

 

Időpontja:
2015. december 1. (kedd) 10–16 óra

 

Helyszíne:
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
I. emeleti tanácsterem


A konferencia szervezője:
Magyar Történelmi Társulat
Vekerdi László Szakosztálya

  

Meghívó

 

 

PROGRAM:

 

10.00–12.30 óra

Levezető elnök: Veres András

Előadások:

Hernádi Miklós:
     Szerephárítás a Fanni-napló három rétegében: felekezet, osztályhelyzet, női szerep

Kiss Endre:
     A Napló időszemlélete

Földes Györgyi:
     Zsidó sztereotípiák és zsidó testreprezentáció Gyarmati Fanni Naplójában

Z. Varga Zoltán:
     Naplók párbeszéde

Hozzászólások, vita

12.30–14.00 óra: ebédszünet

 

14.00–16.00 óra

Levezető elnök: Szekfű András

Előadások:

Veres András:
     József Attila alakja és megítélése a Naplóban

Veress József:
     Fanni és Mik a moziban

Lichtmann Tamás:
     A napló – hiteles kordokumentum vagy fikciós pszichoterápia?

Hozzászólások, vita


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Irodalomtudományi Intézetének
Modern Magyar Irodalmi Osztálya

 

2015. december 9-én és 10-én


PÉNZ AZ IRODALOMBAN

címmel konferenciát rendez

 

tizforint1

A konferencia helyszíne:

MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.

 ***

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA

 

December 9. (szerda)

930

A konferenciát megnyitja: Kecskeméti Gábor,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója

 

Elnök: Kappanyos András

 

Angyalosi Gergely: Változatok a disznófejre – Baudelaire és Ady

Rákai Orsolya: A szférák zenéje és a mocskos anyagiak. Az autonóm és heteronóm hierarchia kérdései a 20. század első harmadának hazai irodalmi életében

Patócs László: Monetaristák – az  értéknarratíva és a pénzmetaforika
(Elbeszélésvetületek Sinkó Ervin Optimisták című regényében)

Faragó Kornélia: Homológ alakzatok a hiány jelentéstanában.
(Móricz Zsigmond: Az asszony beleszól)

Harkai Vass Éva: Pénz, egzisztenciális státus, életmód kérdésköre a korai modernség művészregényeiben

Széchenyi Ágnes: Mecénások a 20. században. Két esettanulmány: Kornfeld Móric és Sárközi Márta.

  

Vita

 

Ebédszünet (1300 - 1500)

 

1500

Elnök: Faragó Kornélia

 

Reichert Gábor: Okos Elemér, a „fordított” hozományvadász – Déry Tibor A talpsimogató című egyfelvonásosa mint szocreál Tartuffe-parafrázis

Szénási Zoltán: „A nő és a pénz izgalma”: A pénz szerepe Babits Mihály A gólyakalifa című regényének narrációjában

Kappanyos András: Líra mint fizetőeszköz. Költészet és pénz paradoxona

Gerold László: „Gyújtsd meg.” A pénz mint drámai motívum. (Spiró és a többiek)

Sági Varga Kinga: A tenger (határ)értékei  két kortárs regényben

 

Vita

 

 

 December 10. (csütörtök)

 

900

 

Elnök: Gerold László

 

Bányai János: Pénz és szerelem álruhában. (Potozky László: Éles)

Berényi Emőke: Latrina-perspektíva – Az emésztés mint létmetafora Danyi Zoltán
A dögeltakarító című regényében

Deczki Sarolta: Lecsókolbász és mignon. Pénz és pénztelenség Barnás Ferenc A kilencedik
című regényében

Herédi Károly: Nincstelen királyok, nincstelen királylányok. Szegénységreprezentáció
a kortárs magyar gyermekirodalomban

Földes Györgyi: A szegény teste Tóth Krisztina és Krasznahorkai László prózájában

Nagy Csilla: „Kérem az előleget!”. A megélhetés mintázatai Zs. Nagy Lajos poétikájában

 

Vita

 

Zárszó (Faragó Kornélia, Kappanyos András)

 

***

A tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
nemzetközi projektjének keretében kerül megrendezésre

bethlen1

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya az egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen

Bethlen Miklós (1642–1716) és a kora újkori börtönirodalom európai hagyománya

Tribute to MiklósBethlen (1642–1716):
Sources, Genres, and Scribal Habits of Early Modern Prison Literature

címmel 2016 májusában – ülésszakjaink hagyományos időpontjában – Miskolcon kíván konferenciát rendezni.

Konferenciafelhívás és 1. körlevél
Témajavaslatok

A magyarországi latin nyelvű tudományos irodalom a 15–18. században

Szeged, 2015. november 5–7.

Két évvel ezelőtt, 2013 novemberében került sor az I. Neolatin Konferencia megrendezésére Szegeden. A szervező intézmények nem titkolt célja volt, hogy a neolatin stúdiumok művelői számára megfelelő fórumot teremtsenek, ahol a kutatók tapasztalatot cserélhetnek, számba vehetik az elvégzett és még elvégzendő feladatokat, illetve inspirációt meríthetnek további munkájukhoz. Az első konferenciát övező örvendetesen nagy érdeklődésen és a kedvező tudományos visszhangon felbátorodva határozta el a rendezvényt jegyző három intézmény, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, az SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke mint a rendezvény házigazdája, valamint a Magyar Neolatin Egyesület, hogy rendszeressé teszi, és kétéves időközönként megrendezi, valamint ha az anyagi feltételek biztosítottak, nemzetközivé teszi a konferenciát.

Az első konferencia sikere igazolta, hogy szükség van az ilyen jellegű hazai tanácskozásokra, egyben azt is láthattuk, hogy hazai és európai neolatin irodalom esetében bőven van feltárandó terület és elvégzendő munka. Reményeink szerint a 2015. november 5–7. között Szegeden megrendezésre kerülő II. Neolatin Konferencia, melynek szervezéséhez a fenti három intézmény mellé felsorakozott az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában is, lehetőséget fog biztosítani újabb gyümölcsöző eszmecserék számára. Ennek szellemében várjuk jelentkezésüket a konferenciára az alábbi felhívás alapján.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata