Zrinyi meghivoA Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ-ban került sor december 1-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Zrínyi Kiadó közös kiadásában meg-jelent, magyar–angol nyelvű Zrínyi-album című kötet bemutatójára. 

Köszöntőt mondott: Monok István,
az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója 

A kötetet bemutatta:
Fodor Pál főigazgató (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
Szörényi László (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

Zrínyi Miklós korabeli dalokat játszott Csörsz Rumen István (Musica Historica).

 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen

2016. november 8-án, kedden 1530 órakor sajtónyilvános könyvbemutatót rendez.

A bemutatott könyvek:

Csörsz Rumen István: A kesergő nimfától a fonóházi dalokig:
Közköltészeti hatások a magyar irodalomban 1700–1800, Budapest, Universitas, 2016
(Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 446 l.

Nunquam autores, semper interpretes: A magyarországi fordításirodalom a 18. században,
szerk. Lengyel Réka, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézet, 2016, 422 l.

Számítógép az irodalomtudományban, szerk. Kiss Margit, Magyar Tudomány, 2016/11.
 
British Freemasonry, 1717–1813, 1–5, general editor Róbert Péter, volume editors
Cécile Révauger, A.M. Snoek, New York, Routledge, 2016, 2606 l.
 
Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarországon, Második rész, Pótlások és kiegészítések az első részhez, Jó illatú rózsáskertek, Sigray Erzsébet Róza Jó illatú rózsáskertje,
Zebegény, Borda Antikvárium, 2016 (Régi Magyarországi Vallásos Nyomtatványok, 2), 267 l.

 

XVIII konyvbem 2016 1108

 
A könyveket bemutatják:
Margócsy István, Szilágyi Márton, Vadai István, Szentpéteri Márton, GáborCsilla
 
A bemutatott könyvek egy része kedvezményes áron megvásárolható a helyszínen:
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtár (Budapest XI., Ménesi út 11–13, 1. emelet)

 

Az eseményre a meghívó letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

helikon2016 2 borito page 001A Helikon Irodalomtudományi Szemle 2016/2, Biblioterápia, irodalomterápia című számát 2016. október 7-én 1700 órakor Bartos Éva és Kamarás István mutatja be a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A kötetbemutatón fellép Ács Ferenc, a MÁV Szimfonikus Zenekar csellóművésze.

Noha a magyarországi biblioterápiás gyakorlat nagyjából egyidős az angolszásszal, a társadalmi elismerés hiánya miatt nem fejlődhetett töretlenül. Angolszász nyelvterületen ezt a terápiát szinte folyamatosan létjogosultnak tekintették, s így elmélete is korábban tudatosult, és az intézményes gyakorlat is hamarább elkezdődhetett. A biblio- és az irodalomterápia az utóbbi harminc évben Magyarországon is kiemelt és egyre terjedő gyakorlattá vált. Tapasztalati és elméleti irodalma is szerteágazó. Része a könyvtárosi irányított olvasás, az oktatásban reménytkeltően teret hódító fejlesztő e-biblioterápia, a meseterápia, és része a klinikumban pszichológus társterapeutával végzett irányított foglalkozás is.

A kötet tanulmányai a kortárs magyar biblio- és irodalomterápia sokszínű világába nyújtanak betekintést. Igen különböző területekről érkező, eltérő elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek írták, más-más érdeklődéssel, szemlélettel és írásmóddal. Írásaikban az a közös, hogy mindannyian irodalomterápiával foglalkoznak – vagy gyakorlatban, vagy elméletben. A szövegeket tagoló két fordítás, amely itt és most jelenik meg először magyar nyelven, egy-egy kiragadott példa az alkalmazható bőséges nemzetközi elméleti irodalomból.

A kötetet szerkesztette Jeney Éva.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen  

2016. június 7-én, kedden 1500 órakor 
sajtónyilvános könyvbemutatót rendez. 

Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Collegium Klubterme (Budapest XI., Ménesi út 11–13., földszint). 

 A bemutatott könyvek:  

Kollégiumi drámagyűjtemények,
szerk. DEMETER Júlia, s. a. r. CZIBULA Katalin, DEMETER Júlia, PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bp., Argumentum Kiadó, 2015 (Régi Magyar Drámai Emlékek: XVIII. század, 7), 1110 l.

MOHAY Tamás, „Istennek kincses tárháza…”. P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról,
Csíksomlyó–Bp., Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartománya megbízásából a Csíksomlyói Ferences Kolostor, 2015, 304 l.

Pálóczi Horváth Ádám Verses kiadványai (1787–1796),
kiad. TÓTH Barna, a latin szövegeket ford. LENGYEL Réka, Bp.–Debrecen, Universitas Kiadó–Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015 (Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század, 16), 965 l.

A könyveket bemutatják:

DEBRECZENI Attila, MEDGYESY S. Norbert, HERMANN Zoltán

 

A bemutatott könyvek kedvezményes áron megvásárolhatók a helyszínen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

XVIII konyvek 0607

 

A Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának könyvbemutatója a Néprajzi Múzeumban
intézetünk munkatársainak közreműködésével

Időpont: 2015. november 18. (szerda), 15 óra

Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12., 213-as terem

Meghívó (letölthető)

---

PROGRAM

 

Csörsz Rumen István – Küllős Imola (s.a.r.): Régi Magyar Költők Tára XVIII. század, 15.
Közköltészet 3/B. Közerkölcs és egyéni sors.
Budapest, Universitas Kiadó, 2015.

Bemutatja: Bárth Dániel

---

Erdélyi Zsuzsanna: Múltunk íratlan lírája.
Az archaikus népi imádságműfaj háttérvilága
.
Budapest, Kalligram, 2015.

Bemutatja: Küllős Imola

---

T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János.
Budapest, Pesti Kalligram Kft., 2015.

Bemutatja: Szilágyi Márton

---

Deáky Zita: Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig. Budapest, Gondolat, 2015.

Bemutatja: Paládi-Kovács Attila

---

 

A bemutatott kiadványok a rendezvény ideje alatt kedvezményesen megvásárolhatók.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata