A 2016. évi Hopp Lajos-díjat
 
Aradi Csenge Eszter: A kognitív metafora diskurzusteremtő ereje a 17. századi janzenista ihletettségű francia irodalomban, kitekintéssel MikesTörökországi leveleire

és

Mészáros Gábor: Pálóczi Horváth Ádám Hol-mijának negyedik darabjáról

című pályaművei érdemelték ki.

A díjátadó ünnepségre
2016. szeptember 20-án, kedden 16.00 órakor kerül sor.

 
A díjakat átadja
Kecskeméti Gábor akadémikus, egyetemi tanár,

az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója.
 
A díj átadását követően a két díjazott előadást tart kutatási eredményeiről.
 
Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, tanácsterem
(1118 Bp., Ménesi út 11–13., 1. emelet)

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

CEU workshop

Az IAS CEU 2016. június 10-én a Közép-európai Egyetemen Literary Cults: Transnational Perspectives and Approaches” címmel 
intézetünk Közép- és kelet-európai Osztályának közreműködésével nemzetközi workshopot rendezett,
 amelyen az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet három kutatója előadással is részt vett. 


Az eseményről szóló részletes angol nyelvű beszámoló itt olvasható
A helyszínen készült további fotók itt láthatók.
Az előadásokról készült felvételek itt tekinthetők meg.

 

 

Idén a Bethlen Miklós-emlékév keretében rendezett nemzetközi konferencián került sor a Klaniczay Tibor-díj átadására. A 2016. évi kitüntetést Bitskey Istvánnak ítélte meg a kuratórium. A díjazottat Bene Sándor méltatta. Bitskey István, a Debreceni Tudományegyetem professor emeritusa, a hazai prédikáció- és hitvitairodalom kutatásának kiváló alakja a 2015-ben megjelent Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében című kötetével, illetve sok évtizedes magas színvonalú munkájával érdemelte ki az emlékplakettet.
Szívből gratulálunk ezúton is.
 

                Bitskey1Bitskey2

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Faludi Ferenc Akadémia
2016. április 5-én, kedden 1500órakor tartandó díjátadó ünnepségén


a 2016. évi Faludi Ferenc Alkotói Díjat

Kovács Ilona
c. habilitált egyetemi tanár,

a 2016. évi Tarnai Andor-díjat
T. Erdélyi Ilona
az irodalomtudomány doktora, ny. egyetemi tanár
veszi át.

A díjakat átadja:
Szabó Ferenc SJ, teológus, szerkesztő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ny. tanára
Kecskeméti Gábor,egyetemi tanár, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója

A díjazottak munkásságát méltatja:
Vörös Imre, az ELTE BTK Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék professor emeritusa
Korompay H. János, tudományos tanácsadó

Helyszín:MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Klubterem
(1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fsz.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Helmut Schwarz professzor, az Alexander von Humboldt Alapítvány elnöke átadta az elismerő oklevelet a 2015-ben elnyert Humboldt-díjról Tüskés Gábornak, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadójának, az irodalomtudományban elért kiemelkedő tudományos teljesítményéért a Humboldt-díjasok 44. szimpóziumán (Bamberg, 2016. március 17–20.).

 

Tüskes 2

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének
Martinkó András-díját ebben az évben

Vaderna Gábor

érdemelte ki

A bárdköltészet lehetőségei. Berzsenyi Dániel 1803-as költeményei

című tanulmányával, amely az ItK 2015/6. számában (721–768.) jelent meg.

A díj átadásának helye: az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácsterme
(Bp. XI. Ménesi út 11–13.)

Ideje: 2016. január 30. (szombat) 14 óra

Martinko dij

 

A díjátadás képei:
http://iti.btk.mta.hu/hu/intezet/galeria/194-2016-0130-martinko-dij