Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Faludi Ferenc Akadémia 2018. április 3-án,
kedden 15:30 órakor tartotta díjátadó ünnepségét.

A 2018. évi Faludi Ferenc Alkotói Díjat Pintér Márta Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens,
a 2018. évi Tarnai Andor-díjat Németh S. Katalin az irodalomtudomány kandidátusa, ny. könyvtárvezető vette át.

 

Faludi dijTarnai dij B

 

A díjakat átadta: 
Sajgó Szabolcs SJ, a Faludi Ferenc Akadémia igazgatója és 
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója. 

A díjazottak munkásságát méltatta: 
Czibula Katalin, főiskolai docens és
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója

Szívből gratulálunk a díjazottaknak.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének
Martinkó András-díját ebben az évben

Bolonyai Gábor

érdemelte ki „Átkoszta makverő”, avagy Arany János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordítói gyakorlat tükrében című tanulmányával, amely az „Óhajtom a classicus írók tanulmányát. Arany János és az európai irodalom című tanulmánykötetben jelent meg (Budapest, Universitas, 2017. 9˗46.).

A díj átadásának helye: az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácsterme
(Bp. XI. Ménesi út 11–13.)

Ideje: 2018. február 3. (szombat) 14:00 óra

 

Martinko dij

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének Martinkó András-díját ebben az évben Bolonyai Gábor érdemelte ki „Átkoszta makverő”, avagy Arany János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordítói gyakorlat tükrében című tanulmányával, amely az „Óhajtom a classicus írók tanulmányát. Arany János és az európai irodalom című tanulmánykötetben jelent meg (Budapest, Universitas, 2017. 9˗46.). A díj átadására 2018 február 3-án került sor az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében.

Az eseményről készült fényképgaléria a díjátadás letölthető hangfelvételét is tartalmazza.

 

Martinko dij

 


A Hopp Lajos-díj átadására 2017. október 24-én, kedden 15:00 órakor díjátadó ünnepség keretében kerül sor. A díjat ebben az évben

Fekete Norbert
Orczy Lőrinc szerzői névhasználata és az irodalom státuszának problémája

című pályaműve érdemelte ki. A díjat átadja Kecskeméti Gábor egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója A díj átadását követően a díjazott előadás formájában is bemutatja tanulmányát.

Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, tanácsterem (1118 Bp., Ménesi út 11–13., 1. emelet)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

KlaniczayTibor

2017. június 20-ától a huszonöt éve elhunyt Klaniczay Tibor nevét viseli az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtárának nagy olvasóterme. Az ünnepélyes keretek között tartott szimbolikus névadás során beszédet mondott Kecskeméti Gábor, intézetünk igazgatója és Jankovics József a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság képviseletében. Az ünnepségen és az azt követő kötetlen együttléten az intézet jelenlegi, illetve korábbi munkatársain kívül Klaniczay Tibor számos kollégája, barátja, tisztelője megjelent.

 

Az eseményre a meghívó letölthető.  

konyvtar2

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Faludi Ferenc Akadémia
2017. március 28-án tartotta díjátadó ünnepségét.

A 2017. évi Faludi Ferenc Alkotói Díjat Csörsz Rumen István tudományos főmunkatárs,
a 2017. évi Tarnai Andor-díjat Hász-Fehér Katalin egyetemi docens vehette át.

 

Faludi dijTarnai dij B

 

A díjakat átadta: 
Szabó Ferenc SJ, teológus, szerkesztő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ny. tanára és 
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója. 

A díjazottak munkásságát méltatta: 
Szilágyi Márton, tanszékvezető egyetemi tanár és
Korompay H. János, tudományos tanácsadó.

Az eseményen készült képek a fotógaériában láthatók.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének Martinkó András-díját ebben az évben

Gyimesi Emese érdemelte ki

Mama meséit kiadják”. A nyilvános és a privát szféra összjátéka
a Szendrey-Horvát család írásgyakorlatában

című tanulmányával, amely az Sic Itur ad Astra 64.(2015) számában jelent meg 2016-ban (117–136.).

A díj átadására 2017. február 4-én került sor. Az eseményen készült képek a fotógalériában láthatók.

 

A díjátadó emlékest a Petőfi Irodalmi Múzeumban november 3-án 1700 órakor kezdődik.

 

kiss jozsef dij 2016