Eseménynaptár

Az érzelmi hatás változatai a kora újkori magyar költészetben [előadás]
2018. január 16., Kedd, 16:00
Találatok : 376
Létrehozta: Sarankó Márta

 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság a XVIII. századi kutatásokat végző intézményekkel közösen szervezett következő előadására 2018. január 16-án, kedden 16:00 órakor kerül sor.

LACZHÁZI GYULA 
Az érzelmi hatás változatai a kora újkori magyar költészetben 

Az utóbbi évtizedek kora újkori tárgyú irodalomtörténeti kutatásai igen hangsúlyosan érvényesítették a belátást, miszerint e korszak irodalma, s így költészete is a retorika kommunikációs modelljének keretein belül értelmezhető. A kora újkori költészet megértésének megkerülhetetlen eleme a befogadóra gyakorolt érzelmi hatás kérdése. Aránylag keveset tudunk arról, ez a tudás hogyan járulhat hozzá versek értelmezéséhez, milyen érzelmi hatással kell számolnunk adott szövegekben. Az előadás néhány példa segítségével azt igyekszik bemutatni, milyen lehetőségeket és nehézségeket rejt magában a költészet érzelmi hatásának feltárására irányuló kutatás. A 17. és 18. századi irodalomból vett példák segítségével egyúttal arra is igyekszik rámutatni, milyen történeti változások figyelhetők meg e korszak költészetében.

Az előadás helyszíne: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Tanácsterem (Budapest, XI., Ménesi út 11–13, I. emelet).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/441-laczhazigyula-eloadasa

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata