Eseménynaptár

A leírás [narratológiai konferencia]
Kezdés: 2018. január 30., Kedd -  13:50
Zárás: 2018. január 31., Szerda - 16:00
Találatok : 671
Létrehozta: Sarankó Márta

 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Irodalomelméleti Osztály
2018. 
január 30–31-én rendezi meg harmadik narratológiai konferenciáját 
A LEÍRÁS címmel. 

A 2016-ban tartott első konferencián az irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés általános kérdései kerültek a középpontba. A második konferencia 2017-ben a klasszikus narratológia–posztklasszikus avagy posztstrukturális narratológia mibenlétét, viszonyát és sajátos problémáit vizsgálta.

A harmadik nemzetközi konferencia témája a leírás. A kétnapos rendezvény első napja magyar, a második angol nyelven zajlik; helyszíne az Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtára, illetve a Zenetudományi Intézet Bartók terme.

A konferencia programja letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

http://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/443-az-irodalomelmeleti-osztaly-harmadik-narratologiai-konferenciaja

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata