Eseménynaptár

Konferencia Orlovszky Géza emlékére
2018. június 22., Péntek, 08:30 - 17:30
Találatok : 258
Létrehozta: Sarankó Márta

 

Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban" címmel Orlovszky Géza emlékére szerveztek konferenciát kollégái, tanítványai, barátai.

Időpont: 2018. június 22.

Hely: ELTE BTK, Dékáni Tanácsterem (1088, Múzeum krt. 4/A, földszint)


Program:

8.30 - 9.00
Monok István: Megnyitó
Hausner Gábor: Emlékezés Orlovszky Gézára

9.15 – 11.00
Laczházi Gyula: Érzelmi hatás és szubjektivitás a kora újkori költészetben
Markó Anita: Hálózatok a régi magyar irodalomban
Szilágyi Emőke Rita: Borkultúra a 16. század eleji Magyarországon
Lovas Borbála: Panicus terror: A mezőkeresztesi csata korabeli forrásokban

11.15 – 13.00
Bene Sándor: Zrínyi Miklós költői művei, 2015: Orlovszky Géza Zrínyi-kiadásának tudománytörténeti pozíciója
Förköli Gábor: A várnai csata mint az emlékezet helye - Vallás és háború Magyaritól Zrínyiig
Nagy Levente: Zrínyi, Montecuccoli és a tevenyakú tatár
Pesti Brigitta: „Herkules és a hétfejű sárkány”: A török ellenségképe a 18. század második felében a bécsi udvar környezetében

14.00 – 15.30
Bíbor Máté: A zirci Ciszterci Műemlékkönyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének története
Farkas Flóra: Céduláktól a kódexig: mnemotechnikai segédletek a De chorea St. Paul in Lavanttal cod. 236/4 jelzetű kéziratában?
Kovács Annamária: A Königsbergi Töredék szalagjainak őrzőkódexe
Borián Elréd: Faludi Ferenc: A’ Pipárul - Gondolatok a versszöveg kiadásáról és a kötetkompozícióban betöltött szerepéről

15.45 – 17.15
Varga Lilla: "Te édes szent nagy csókoló..." - Balassi és Johannes Secundus szerelmi ciklusai
Kőszeghy Ferenc: Az egy művel való szembenézés - Balassi Bálint szerelmes költészetének újabb szakirodalmáról és a Széjjel hogy vadásza… (41) című versről
Bene Ildikó: Zichy Péter és az arisztokratikus szerelmi költészet a 17. század végén
Sebestyén Ádám: Bornemisza Péter és Telegdi Miklós Antikrisztus-képe
Kiss Farkas Gábor: Zárszó

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata