Eseménynaptár

Illyés András királyéletrajzairól [Gábor Csilla előadása]
2019. június 25., Kedd, 16:00
Találatok : 69
Létrehozta: Sarankó Márta

 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya 
a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 

2019. június 25-én 16:00 órakor vitaülést tart 
az intézet I. emeleti tanácstermében. 

Tárgy: 

Gábor Csilla 
(BBTE BTK, Kolozsvár, Magyar Irodalomtudományi Intézet) 

Nyelvek és szövegformák legenda és királytükör között 
Illyés András királyéletrajzairól

Illyés András legendáriuma különféle kiadásainak címlapjain sokféle és meglehetősen komplikált információkat ad a felhasznált forrásokat, azok nyelvét és saját munkamódszerét illetően. Ezt tovább bonyolítják az egyes legendák előtt szereplő, a címlapéhoz képest sokszor eltérő, esetenként annak éppen ellentmondó forrásmegjelölések. 
Maczák Ibolya példásan feltárta Illyés kompilációs eljárásait és megoldásait. Az előadás A keresztyeni életnek peldaja vagy tüköre, az-az: A’ szentek elete magyar vagy magyar vonatkozású király(lány)legendáinak forrásait veszi szemügyre a maguk elsődleges közegében. A filológiai problémákon túl arra is rákérdez, milyen következményei vannak annak, hogy hagiográfiai jellegű forrásokon túl történetieket is használ, és mit eredményeznek e műfaj- és kontextusváltások.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/reneszansz-osztaly/717-a-reneszansz-osztaly-juniusi-vitaulese

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata