Jankovics József

Jankovics József

Jankovics József
...
Reneszánsz Osztály
ny. tudományos főmunkatárs, volt osztályvezető
ret. senior research fellow, former head of department
(36 1) 279 2770

József Attila Tudományegyetem, angol–magyar szak, 1972

Az irodalomtudomány kandidátusa

2015-ig az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet főmunkatársa

1992-től 2015-ig a Reneszánsz Osztály vezetője, 2004-től 2013-ig az Intézet igazgatóhelyettese

2015-től az MTA Irodalomtudományi Intézetének nyugdíjasa

1984-től a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (később Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság) főtitkárhelyettese, 1991-től 2006-ig főtitkára.

1989 és 1995 és 2012 és 2015 között az Irodalomtudományi Bizottság tagja, a Tudományos Minősítő Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottságának titkára. Az MTA AKT Társadalomtudományi Kuratóriumának tagja.

Anyanyelvi Konferencia (választmányi tag)

MTA Irodalomtudományi Bizottság (1990–1996, tag)

MTA Tudományos Minősítő Bizottság (Doktori Tanács), Irodalomtudományi Szakbizottság (1986–1992) titkár

MTA Társadalomtudományi Kuratórium (1995–1998) tag

MKM Felsőoktatási és Kutatási Pályázat (1997–1998) zsűrielnök

Széchenyi Professzori Ösztöndíj Bizottság (1997–1999) zsűritag)

A Magyar Akkreditációs Bizottság plénumának tagja, az irodalomtudományi szakbizottság elnöke (2004–2007)

A Hamburgi Egyetem Finnugrisztikai Tanszékének kuratóriumi tagsága (1992–1998)
Számos nemzetközi konferencia szervezője és előadója, külföldi egyetemek meghívott előadója.

A Nemzetközi Hungarológiai Központ külföldi lektori és vendégtanári pályázatainak elbírálása (1990–2004) külső szakértő
A Balassi Bálint Intézet tanácsadó testületének elnöke (2001–2004)

Magyar Köztársaság Tisztikeresztje polgári tagozat, 2008

Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Kortárs (1972–1975) szerkesztő,

Nagyvilág (1976) szerkesztő,

Mozgó Világ (1977–1978) szerkesztő,

Hungarológiai Értesítő (1977–2001) felelős szerkesztője,

József Attila Kör, JAK-Füzetek (1982–1986) szerkesztője

Hungarian Studies (1989–2013) szerkesztője,

Hungarológiai Közlemények (Újvidék) (1991–) szerkesztőbizottsági tag

Humanizmus és Reformáció (1992–)

Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum (1992–), szerkesztőbizottsági tag

Studia Humanitatis (1992–)

Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozata (1990–), szerkesztő,

Magyarok nyomában külföldön (2002–2005) sorozat szerkesztője.

Lymbus, Magyarságtudományi Forrásközlemények, szerkesztőbizottsági tag (2004–)

XVII. századi magyar irodalom

Babits-filológia

kortárs irodalom

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata