Mészáros Gábor

Mészáros Gábor

Mészáros Gábor
...
tudományos segédmunkatárs, Lendület kutatócsoport
assistant research fellow
(36 1) 279 2774
 • 2015–2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – PhD-ösztöndíj, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, 18–19. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Magyar és európai felvilágosodás doktori program
 • 2012–2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Master, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Régi Magyar Irodalom Tanszék, Renaissance Studies Master, Filozófia és irodalom szakirány
 • 2009–2012 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Bachelor, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom, Szerkesztői ismeretek szakirány
 • 2017/2018. 2. szemeszterében, Klasszikus magyar irodalom szeminárium az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében
 • 2018/2019. 2. szemeszterében, Klasszikus magyar irodalom szeminárium az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében
 • 2018-tól a Reciti kiadó ReTextum-sorozatának segédszerkesztője
 • Az MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport havonta frissülő blogjának szerkesztése, szakmai konzultáció a litera.hu szerkesztőségével.
 • 2017–2018-ban állandó szerkesztő, újságíró: litera.hu.
 • Állandó szerző: Élet és Irodalom, Hévíz, MŰÚT, Kalligram.
 • Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) alelnök (2016–2017)
 • Hopp Lajos-díj: az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. Századi Osztályának díja, 2016
 • DOSZ-konferencia, szekciógyőztes, 2016.
 • 2017 Université Bordeaux Montaigne, Kutatói ösztöndíj
 • 2015 Karl-Ruprecht Universität, Heidelberg. Egyetemi ösztöndíj
 • 2015 Heidelberg University – German Studies and Philosophy (ösztöndíj)
 • 2013–2014 Philipps Universität Marburg – German Studies and Philosophy (ösztöndíj)
 • A XVIII–XIX. századi alkalmi költészet poétikája
 • A XVIII–XIX. századi magyar irodalom lokális kapcsolatai és intézménytörténete
 • Textológiai problémák a XVIII–XIX. századi irodalomban, források feltárása és kiadása (hagyományos és elektronikus változatban)
 • Irodalomkritika a XX–XXI. századi magyar irodalomban
 • Egy komáromi nemes önéletírása és pályája 1849-ig, In: „Keresek világot”, A 2017. évi „Nem mind Arany, ami fénylik” Arany János és kora című konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Bényei Péter, Béres Norbert, Bihary Gábor, Farkas Evelin. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály. Budapest. 2018. 171–187.
 • Írói és tudóslevelezés: Adatbázis 1.0, főszerkesztő Csörsz Rumen István, szerkesztők Dóbék Ágnes, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lengyel Réka, Mészáros Gábor, Rédey János és Vaderna Gábor, programozó Kőszeghy Péter (Budapest: MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport, 2018).
 • „Pálóczi Horváth Ádám Holmi-jának negyedik darabjáról”, Irodalomismeret: Irodalmi, művészeti és muzeológiai folyóirat, 2016:(3) 64–75.
 • Beöthy Zsigmond: Életemből – Egy önreprezentáció tanulságai, (társszerző: Boldog-Bernád István), In: Tavaszi Szél – Spring Wind 2016, Konferenciakötet, II. Kötet, 2016, 45–55.
 • „Különszámok. Tömörkény és Tar”, Hévíz, 25. évf. 2. sz. 773–782.

 

Tudományos publikációk

 

 

Tudományos előadások:

 • Egy reformkori író és politikus önreprezentációja (Self-Representation of a writer and a politician of the Reform Era). Előadás a Debreceni Egyetem Arany és kora, Nem mind Arany című konferencián (Paper delivered at the János Arany and his age Conference), Debrecen, 2017.
 • Beöthy Zsigmond: Életemből – Egy önreprezentáció tanulságai (Zsigmond Beöthy: From my life – Conclusions of a self representation), DOSZ-konferencia, Budapest, 18–19. századi irodalom szekció (szekciógyőztes), (Paper delivered at the DOSZ-Conference, 18–19. századi irodalom szekció (szekciógyőztes), (The literature of Eighteenth and nineteenth century-section, winner of the section), Budapest, 2016
 • Pálóczi Horváth Ádám Holmi-jának negyedik darabjáról (About the fourth piece of Ádám Pálóczi Horváth’s Holmi), Előadás a Hopp Lajos díjátadó ünnepélyen az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztályán, (Paper delivered at the Hopp Lajos-Award ceremony at the Hungarian Academy of Sciences, Institute of Literary Studies, Eighteenth Century Department), Budapest, 2016

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata