Kecskeméti Gábor

Kecskeméti Gábor

Kecskeméti Gábor
...
Reneszánsz Osztály, Irodalomtörténeti Közlemények
igazgató, osztályvezető
director, head of department
(36 1) 279 2776

1984–1989 ELTE Magyar nyelv és irodalom–történelem szakos középiskolai tanár

 • az irodalomtudomány kandidátusa (CSc, 1997 MTA)
 • az MTA doktora, irodalomtudomány (DSc, 2008 MTA)
 • az irodalomtudomány habilitált doktora (2009 Miskolci Egyetem)
 • az MTA levelező tagja (2016)
 • 1989–1992 MTA–ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék – tudományos továbbképzési ösztöndíjas
 • 1992– MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály – fiatal kutatói ösztöndíjas/tudományos segédmunkatárs (1992–1995), tudományos munkatárs (1995–1998), tudományos főmunkatárs (1998–2009), tudományos tanácsadó (2009–2016), kutatóprofesszor (2016–); intézetigazgató (2013–), osztályvezető (2015–)
 • 1997– Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet – egyetemi adjunktus (1997–1998), egyetemi docens (1998–2009), egyetemi tanár (2009–); tanszékvezető (2005–2007), intézetigazgató (2007–)
 • MTA Textológiai Munkabizottság – tag (1997–), társelnök (2001–2008), elnök (2008–2014)
 • Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola – törzstag, programvezető (2004–), iskolavezető és a doktori iskola tanácsának elnöke (2009–)
 • OTKA Magyar irodalomtörténet, modern filológia zsűri – tag (2005–2008, 2010–2014), elnök (2011–2014)
 • Tarnai Andor-díj kuratóriuma – tag (2006–), elnök (2013–)
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság – társelnök (2007–2010); Bölcsészettudományi Bizottság – tag (2010–2012)
 • MTA Irodalomtudományi Bizottság – tag (2008–)
 • MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság – társelnök (2008–2010), elnök (2010–2017)
 • ELTE BTK Kari Doktori Tanács – külső tag (2008–2017)
 • ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa – külső tag (2009–)
 • Miskolci Egyetem BTK Kari Habilitációs Tanács – tag (2010–), elnök (2013–)
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szakértői kollégiuma – tag (2010–2015)
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozata – elnök (2011–)
 • Miskolci Egyetem Szenátusa – tag (2011–)
 • Miskolci Egyetem Tudományos Tanácsa – tag (2012–)
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – választmányi tag (2016–)
 • MTA Doktori Tanács – póttag (2017–)
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000)
 • Tarnai Andor-díj (2009)
 • MTA-MAB Kitüntető Tudományos Díj (2012)
 • Eötvös Collegiumért emlékérem (2016)
 • Historia Litteraria – sorozatszerkesztő (1995–)
 • Irodalomtörténeti Közlemények – felelős szerkesztő (1996–2012), főszerkesztő (2013–)
 • Camoenae Hungaricae – felelős szerkesztő (2004–2010)
 • Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosophica – szerkesztőbizottsági tag (2008–)
 • régi magyar irodalomtörténet
 • kora újkori eszmetörténet
 • textológia, filológia
 • digitális irodalomtudomány
 • Irodalom- és tudománytörténet 1450–1850 – kutatásvezető (OTKA T 2213, 1994–1995)
 • A magyarországi irodalom- és tudománytörténet forrásai (1600–1800) – közreműködő (AKP 96/2-667 1,1, 1997–1998)
 • A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a 16–18. században – közreműködő (OTKA T 35.045, 2001–2004)
 • A magyarországi neolatin irodalom – közreműködő (NKFP 5/0024/2002, 2002–2006)
 • Pázmány Péter kritikai kiadás – közreműködő (OTKA T 42.564, 2003–2006; OTKA K 67.975, 2007–2011)
 • A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése – projektvezető (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008, 2011–2013)
 • Úton a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig – projektvezető (TÁMOP-4.2.2/B-15/1/KONV-2015-0003, 2015)

További információk:

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata